IHME suosittelee: tranzit.ro

21/04/2015

IHME suosittelee -sivulla tullaan esittelemään julkisen taiteen tuottajia maailmalla vuoden 2015 loppuun. ENPAP eli Enlarged Network of Public Art Producers sai alkunsa tukholmalaisen Mossutställningarin johtajan Stella d’Aillyn aloitteesta. Sen tarkoituksena on yhdistää voimat varainhankinnassa ja jakaa ammatillista osaamista – niin kuratoinnin kuin tuottamisen osalta – verkoston jäsenten kesken. IHMEellä on ilo esitellä verkoston jäseniä ja heidän toimintaansa.

tranzit.ro perustettiin vuonna 2012 ERSTE-säätiön aloitteesta. Siitä tuli viides jäsen tranzit.org-verkostossa, johon kuuluu itsenäisiä, voittoa tavoittelemattomia järjestöjä Itävallassa, Tšekissä, Unkarissa ja Slovakiassa. tranzit.ro on lisäksi itsessään verkosto, joka toimii kolmessa instituutiossa Iaşissa, Clujissa ja Bukarestissa. Näiden ohella järjestetään taiteilija Lia Perjovschin johdolla vuotuinen hanke Sibiussa.

tranzit.ro pyrkii vakiinnuttamaan asemansa innovatiivisena, nykytaiteelle omistettuna foorumina erilaisten ​​aktiviteettien, ​​ työmenetelmäkokeilujen sekä yhteistyön kautta. tranzit.ro toimii yhteisen käsitteellisen kehyksen ”fiktio, retoriikka ja fakta” kautta. Tämän kehyksen tarkoituksena on luoda puitteet ja avustaa kulttuurisia ja taiteellisia hankkeita, jotka pohtivat romanialaista yhteiskuntaa ja yrittävät vaikuttaa siihen, myös laajempaa nykyaikaista kontekstia vasten. Samoin tranzit.ro kysyy: Kumpi on tärkeämpää, ääni, ”sanojen maailma”, vai tosiasiat – kovat faktat? Kuratoriaalisten käsitteiden havainnollistamisen sijaan tranzit.ro pyrkii pitkän aikavälin osallistumiseen taideprojekteissa tai taiteilijoiden kanssa, jotka saattavat aloittaa julkisia interventioita ja vaikuttaa meitä ympäröiviin henkisiin tai sosiaalisiin rakenteisiin.

tranzit.ro/Iaşi tuotti äskettäin menestyksekkäästi uuden paikkasidonnaisen hankkeen kansainvälisesti tunnetun taiteilija Andreas Fogarasin kanssa. Hankkeen kuraattorina toimi Cristian Nae, Iasissa asuva teoreetikko. Cupola Galleryssa pidetty näyttely oli muodoltaan dramaattinen interventio, jossa kaupungin tunnetuimman näyttelytilan lattia muutti muotoaan. Fogarasi päätti korvata väliaikaisesti 37 lattialaattaa (33 x 33 cm) muilla vanhoilla ja uusilla materiaaleilla, jotka oli otettu kaupungin pinnoilta tai olivat niiden innoittamia. Taiteilija näyttää tarjoavan meille, kaupungin asukkaille ja näiden materiaalien hoitajille, mahdollisuutta eräänlaiseen dialektiseen peliin, joka voisi johdattaa meidät harhakuvamaiseen totuuteen, joka on mahdotonta täsmentää.

Linkki tranzit.ro:n sivuille: ro.tranzit.org/en