IHME suosittelee: Urbane Künste Ruhr

21/04/2015

IHME suosittelee -sivulla tullaan esittelemään julkisen taiteen tuottajia maailmalla vuonna 2015 . ENPAP eli Enlarged Network of Public Art Producers sai alkunsa tukholmalaisen Mossutställningarin johtajan Stella d’Aillyn aloitteesta. Sen tarkoituksena on yhdistää voimat varainhankinnassa ja jakaa ammatillista osaamista – niin kuratoinnin kuin tuottamisen osalta – verkoston jäsenten kesken. IHMEellä on ilo esitellä verkoston jäseniä ja heidän toimintaansa.

Urbane Künste Ruhr pyrkii tavoittelemaan taiteen kautta uutta ymmärrystä kaupungista, ja samalla luomaan uuden taidemuodon urbaaniuden kautta. Taiteellisena johtajana Urbane Künste Ruhrissa on Katja Aßmann. Urbane Künste Ruhr oli keskeinen tekijä kestävän kehityksen projekteissa, jotka luotiin Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden RUHR.2010 aikana. Urbane Künste Ruhr kehittää taiteellisia produktioita kaupunkitilassa yhdessä taiteilijoiden, eri verkostojen ja kulttuuri-instituuttien kanssa. Tavoitteena on avata uusia mahdollisuuksia luovaan työhön taiteen ja urbaaniuden ristiriitaisilla vyöhykkeillä, ja luoda aktiivisen osallistumisen muotoja asukkaille. Urbane Künste Ruhr toimii yhteistyössä visuaalisten ja esittävien taiteiden tekijöiden kanssa kehityshankkeissa, jotka liittyvät Ruhrin alueen ongelmiin Saksassa. Näiden avulla Urbane Künst Ruhr voi tarjota muiden toimijoiden käyttöön mallihankkeita, joilla on paikallisen merkityksen lisäksi myös kansainvälistä merkitystä.

Viiden kansainvälisesti tunnetun taiteilijan, Robyn Backenin (AUS), Andre Dekkerin (NL), Graham Eatoughin (UK), Nigel Helyerin ja Jennifer Turpinin (molemmat AUS) yhteishanke nimeltä Nomanslanding on osa Ruhrtriennalea Duisburg-Ruhrortissa 14.8.2015 alkaen. Tätä ennen se on nähtävillä Sydneyssä (2.4.–3.5.2015) ja Glasgow Artsin Merchant City Festivalissa (13.7.–2.8.2015).

Nomanslanding luotiin tiiviissä yhteistyössä Sydneyn sataman vuorovesiviranomaisten, Glasgow Lifen ja Urbane Künste Ruhrin välillä. Nomanslanding on installaatio, jonka sisään voi kävellä. Installaatio on aistikokemus kohtaamisesta. Se on yritys rakentaa silta sen kuilun yli, joka erottaa meidät vieraista, ja helpottaa tapaamista yhteisessä tilassa. Tilaan on luotu ainutlaatuinen tunnelma, jossa kävijät voivat yhdessä pohtia historiaa, muistoja ja kokemuksia.

Nomanslanding kertoo tarinoita elämästä vedessä ja veden äärellä, ja johtaa kävijöitä epävarmuuden pisteisiin itsensä ja tuntemattoman välillä.”
Katja Aßmann, taiteellinen johtaja, Urbane Künste Ruhr

Linkki Urbane Ruhrin sivuille: www.urbanekuensteruhr.de/en/

Linkki Nomanslanding-hankkeen sivuille: www.ruhrtriennale.de/en/nomanslanding-28