IHME suosittelee: BAC – Baltic Art Center

04/06/2015

IHME suosittelee -sivulla tullaan esittelemään julkisen taiteen tuottajia maailmalla vuonna 2015. ENPAP eli Enlarged Network of Public Art Producers sai alkunsa tukholmalaisen Mossutställningarin johtajan Stella d’Aillyn aloitteesta. Sen tarkoituksena on yhdistää voimat varainhankinnassa ja jakaa ammatillista osaamista – niin kuratoinnin kuin tuottamisen osalta – verkoston jäsenten kesken. IHMEellä on ilo esitellä verkoston jäseniä ja heidän toimintaansa.

BAC – Baltic Art Center on tuotantotoimisto, tutkimus-, työ- ja kohtauspaikka taiteilijoille, kuraattoreille, nykytaiteesta kirjoittaville ja ajattelijoille Visbyssä, Ruotsissa. BAC kehittää, kokeilee ja järjestää erilaisia tuotanto- ja taiteilijaresidenssiohjelmia. BAC:n keskeisintä toimintaa on taiteellinen ja kuratoriaalinen prosessi, tutkimus ja kokeilu. Sen toiminta kokoaa yhteen erilaisia ​​menetelmiä, käytäntöjä ja oppimiskokemuksia yhteistyössä kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten kumppaneiden kanssa.

BAC:lla on tällä hetkellä kolme kutsupohjaista residenssiohjelmaa: PIR (Production-in-Residence) kansainvälisille taiteilijoille, TSR (The Site Residency) ja RIR (Research-in-Residence) taiteilijoille, kuraattoreille ja nykytaiteesta kirjoittaville Baltian maista, Pohjoismaista ja kansainvälisesti.

BAC järjestää myös AIR_BALTIC 2015-2017 -taiteilijaresidenssiohjelman ja on mukana järjestämässä Gotland Film Labin residenssiohjelmaa 2015-2016, jonka hankkeet valitaan avoimen haun kautta.

PIR-ohjelman kautta BAC on tuottanut ja osatuottanut vuodesta 2012 alkaen töitä mm. seuraavilta taiteilijoilta: Henrik Andersson (Ruotsi), Annie Vigier & Franck Apertet / les gens d’Uterpan (Ranska), Michal Libera (Puola), Goshka Macuga (Iso-Britannia), Agnieszka Polska (Puola), ja on tällä hetkellä tuottamassa Susanne Kriemannin (Saksa) teosta.

BAC:n toimeksianto- ja tuotantohistoria on toiminut välineenä tutkittaessa, miten voitaisiin jatkaa tätä perintöä ja kehittää tulevaisuuden hankkeita, jotka on ankkuroitu sekä Gotlantiin että kansainvälisen asiantuntemukseen. BAC:n pitkäaikaisen kiinnostuksen kohteena on ollut yhdistää sen paikallinen ja kansainvälinen ohjelma. Tämän innoittamana seminaarisarja future_island keskittyi aikasidonnaisen julkisuuden, konteksti- ja paikkasidonnaisuuden sekä taiteellisen ja liikkuvan kuvan tutkimuksen ja kokeilun käsitteisiin. Sarja pohti myös, miten nämä voidaan onnistuneesti yhdistää Gotlannin olosuhteisiin ja kulttuurirakenteisiin.

Vuonna 2014 BAC oli yhteistyössä Uumajan Bildmuseetin kanssa ja tuki John Akomfrahin uuden elokuvainstallaation Vertigo Sea tuotantoa Venetsian 56. biennaalia varten. Teoksen valitsi näyttelyyn Okwui Enwenzor, Venetsian päänäyttelyn kuraattori. BAC on mukana teoksen Ruotsin ensi-illassa Bildmuseetissa 25.10.2015–17.1.2016.

BAC:n kotisivu