IHME suosittelee: Statens konstråd

14/08/2015

IHME suosittelee -sivulla tullaan esittelemään julkisen taiteen tuottajia maailmalla vuonna 2015. ENPAP eli Enlarged Network of Public Art Producers sai alkunsa tukholmalaisen Mossutställningarin johtajan Stella d’Aillyn aloitteesta. Sen tarkoituksena on yhdistää voimat varainhankinnassa ja jakaa ammatillista osaamista – niin kuratoinnin kuin tuottamisen osalta – verkoston jäsenten kesken. IHMEellä on ilo esitellä verkoston jäseniä ja heidän toimintaansa.

Statens konstråd (Ruotsin valtion taideneuvosto) on valtiollinen toimielin, joka tutkii ja kehittää nykytaiteen ja julkisen tilan suhdetta. Taideneuvosto pyrkii osaltaan vaikuttamaan nykytaiteen ja julkisen tilan kehitykseen toiminnallaan, joka sisältää paikkasidonnaisia teoksia, tilapäisiä interventioita, kaupunkisuunnittelullisia hankkeita, keskusteluja ja julkaisuja.

Statens konstråd ja newyorkilainen Creative Time -organisaatio järjestivät 14.—15.11. 2014 Creative Time Summit: Stockholm -nykytaidekonferenssin — Creative Timen konferensseista ensimmäisen, joka järjestettiin New Yorkin ulkopuolella. Kaksipäiväisessä tapahtumassa taiteilijat, kuraattorit, aktivistit, teoreetikot ja kirjoittajat eri puolilta maailmaa kokoontuivat keskustelemaan taiteen ja yhteiskunnan rajapinnasta. Tapahtuman pääpuhujia olivat Albanian pääministeri Edi Rama ja Columbian yliopiston sosiologian professori Saskia Sassen. Lisäksi konferenssissa puhuivat muiden muassa Jonas Staal, Jeremy Deller, Jonas Hassen Khemiri, Ahmet Ögüt, Soraya Post ja Tania Bruguera.

Toukokuussa 2015 Statens konstråd avasi yleisölle taiteilija Alexandra Piricin uuden Monument to work -teoksen, jonka lähtökohtana on monumentaalinen siirtymä teollisesta jälkiteolliseen yhteiskuntaan. Teostaan varten Pirici haastatteli teollisuustyöntekijöiden eri sukupolviin kuuluvia göteborgilaisen SKF-yhtiön työntekijöitä ja selvitti, minkälaisia fyysisiä liikesuorituksia heidän työhönsä kuuluu tai on kuulunut. Työläisten suorittamat liikkeet ennen ja nyt muodostavat performatiivisen julkisen monumentin perustan.

Tuleva hanke, arkkitehti Santiago Cirugedan ja taiteilija Loulou Cherinet’n arkkitehtoninen ja prosessiluonteinen teos House of Words (HoW), on Statens konstrådin ja Göteborgin nykytaiteen biennaali GIBCAn yhteistuotanto.

http://www.statenskonstrad.se/en