IHME 2017 maksimoi yllätyksellisyyden

25/10/2016

Festivaalin päätuotanto IHME-teosta on toiminnan alusta saakka leimannut yllätyksellisyys: julkisen tilan tilausteoksen tekijä, toteutumispaikka ja luonne ovat vaihtuneet vuosittain. IHME-teos on ollut satojen ihmisten yhteistä saven muovaamista, intiimin ääniteoksen kuuntelemista rautatieaseman vilinässä ja konserttiyleisöksi havahtumista raitiovaunuissa – ja tässä vain kolme kahdeksasta teoksesta.

Jatkossa festivaalikonseptiin sisäänrakennettu yllätyksellisyys ulottuu myös festivaalin puhe- ja elokuvaohjelmaan. Tuttu tapahtumapaikka Vanha Ylioppilastalo vaihtuu, ja IHME koetaan uusissa tiloissa. Myös sisällöllinen yhteistyö monipuolistuu tulevien festivaalien ohjelmassa.

IHME Vanhalta Gloriaan

”Kuuntelemme herkällä korvalla yleisöämme ja arvioimme toimintaamme kriittisesti joka vuosi. Totesimme että festivaaliohjelma voisi kokonaisuudessaan olla alttiimpi muutokselle, niin paikan kuin ohjelmasuunnittelun osalta. Tulevaisuudessa myös festivaalin puhe- ja elokuvaohjelma tulee vaihtamaan paikkaa IHME-teoksen tavoin”, toiminnanjohtaja Paula Toppila taustoittaa.

Uusi tapahtumapaikka löytyi keskikaupungilta: ”Ensi vuonna tapahtuma on kaksipäiväinen kokonaisuus Kulttuuriareena Gloriassa 7.–8. huhtikuuta. Glorian keskeinen sijainti ja menneisyys elokuvateatterina tukee ensi vuoden festivaaliohjelman vahvaa elokuvapainotusta. Tuemme myös mielellämme Nuorisoasiankeskuksen uusia avauksia kuten nuorten työssä oppimista – Glorian arkea sekin.”

Kumppanuus on mieluinen myös Glorialle. ”Olemme Gloriassa hyvillämme ja ylpeitä IHME-festivaalin löydettyä tapahtumalleen sopivimmat tilat juuri meiltä. IHME on tuonut nykytaidetta uudella tavalla kaupunkilaisten omaksi, ja festivaalin antautuminen osallistaviin ja jännittäviin projekteihin herättänyt meillä vuodesta toiseen ansaittua ihastusta. IHME-pajoista jo vuonna 2012 alkanut yhteistyömme Nuorisoasiainkeskuksen ja IHMEen välillä ottaa taas askeleen eteenpäin, ja odotamme jälleen oppivamme jotain uutta”, iloitsee Glorian tuottaja Juha Oinonen.

Ajankohtaisia elokuvia ja rohkeita keskustelunavauksia

Festivaalin asiantuntijatyöryhmä kutsui vuoden 2017 elokuvaohjelman kuraattoriksi Aalto-yliopiston elokuvaopiskelijoille tutun kölniläisen elokuvakriitikko ja -kuraattori Olaf Möllerin. Kevään festivaaliohjelmistossa nähdään kaksi Müllerin kokoamaa temaattista elokuvasarjaa, jotka laajentavat IHME-teoksen tekijä Theaster Gatesin tuotannon ja uuden tilausteoksen teemoja.

”On jännittävää koota elokuvasarjat sellaisen teoksen ympärille, jonka tekijä ei ole tähänastisessa tuotannossaan juurikaan keskittynyt liikkuvaan kuvaan. Kyse on vastaavuuksien ja rinnastusten pikemminkin kuin yhtäläisyyksien etsimisestä. Theaster Gatesin kohdalla tämä voisi tarkoittaa sitä, että etsii materiaalia, keräilee löydettyä tavaraa, ja toisaalta seurailee hänen tapaansa ajatella, ideoitaan elokuvan kautta tai asioita joihin hän vaikuttaa kiinnittyvän, kuten esimerkiksi hänen luomoutumistaan Japanista. Kaikki tämä voi johtaa siihen, että päätyy tarkastelemaan niitä osia, joista Gatesin elokuvateatteri rakentuu”, Möller kertoo suunnitteluprosessista.

Puheohjelmassa pureudutaan ajankohtaisiin aiheisiin kuten pakolaiskysymykseen ja ääriliikkeisiin. Näkökulmia näihin kysymyksiin avataan saksalaisen poliittisen teoreetikon Hannah Arendtin (1906-1975) ajattelun kautta.

Ohjelmaosuus suunnitellaan yhteistyössä tutkija Julian Honkasalon kanssa: Hannah Arendt tarkastelee tuotannossaan haastavia ja polttavia yhteiskunnallisia kysymyksiä esseistisellä ja selkeällä tyylillä. Tänä päivänä erityisesti Syyrian sota, kysymys Palestiinan miehityksestä sekä eurooppalaisen äärioikeiston ja fasismin uusi nousu tekevät Arendtista ajankohtaisen ajattelijan. Suosittelen erityisesti Arendtin teosta The Origins of Totalitarianism ja teoksen lukua ‘The Decline of the Nation State and the End of The Rights of Man’. Teos on suomennettu (Totalitarismin Synty, Vastapaino, 2013).”

Vuoden 2017 festivaaliohjelma julkistetaan kokonaisuudessaan helmikuun alussa 2017.