Mitään mieltä? IHME-pajassa tuunataan telttaa

15/11/2016

IHME-nykytaidefestivaalin ja Helsingin nuorisoasiainkeskuksen yhteistyöprojekti, IHME-paja 2017, tapahtuu Kannelmäen nuorisotyöyksikössä ensi keväänä. Pajakonseptista ja ohjauksesta vastaavat taiteilijat Kalle Hamm ja Dzamil Kamanger. IHME-paja nimeltään Mitään mieltä? tulee koostumaan 14 työpajan sarjasta, jossa tuunataan siirrettävää pop up -telttaa nuorten käyttöön. Teltta on avoin myös Kannelmäen muille asukkaille.

Mitä, missä, milloin?

Pajakerrat pidetään Kannelmäen nuorisotalolla 2.2. – 28.4.2017. Telttaa varustaessaan nuoret pohtivat omia mielipiteitään ja tekevät viirejä, kylttejä, rintanappeja, hihamerkkejä sekä itselle että teltan koristeeksi. Kun teltta on valmis, sitä saa lainata tapahtumien järjestämistä varten.

Kerro tutulle nuorelle IHME-pajasta ja laittakaa päivämäärät ylös! Mukaan voi tulla kerran, useasti tai osallistua koko projektiin sen alusta loppuun. Aikataulun ja tapahtumapaikan tiedot löydät IHME-koulun sivulta >

Miksi IHME-paja?

IHME ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kumppanuushanke, IHME-paja, käynnistyi vuonna 2012. Hankkeen sisältöjä ja toimintatapoja kehitetään pitkäjänteisesti. Kannelmäen nuoret ovat kyselyissä esittäneet toiveen oman lähiympäristönsä elävöittämisestä, joten keväällä 2017 toiminnan perustasoksi on otettu koko asuinalue.

IHME-paja perustuu nuorten, taiteilijan tai taiteilijaryhmän, nuorisoasiainkeskuksen tuottajan sekä nuorisotalojen henkilökunnan yhteistyöhön. Nykytaiteen menetelmiä sovelletaan työskentelyyn, ja nuoret tutustuvat taidealaan myös ammatillisesti. Nuorisotyöntekijöiden asiantuntemusta hyödynnetään projektin eri vaiheissa, ja tuottaja varmistaa edellytykset kokonaisuuden laadukkaalle toteutumiselle. Menetelmä on mallinnettu Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen TuOTa yhdessä! –hankkeessa 2014-2015.

IHME-pajassa halutaan vahvistaa nuorten siteitä Helsinkiin sekä antaa heille tila vaikuttaa. Taustalla on nuorisotyön näkemys siitä, että jokaisella on oikeus tuntea itsensä merkitykselliseksi. Elämän mielekkyys kasvaa, kun nuori tulee nähdyksi kyvykkäänä, arvostettuna toimijana.