Sometusta Kulttuuri-TETissä

02/12/2016

Työelämään tutustumisjakso (TET) on monelle peruskoulun yläluokkien oppilaalle ensimmäinen kokemus työelämästä. TET-jaksolla oppilas tekee yleensä mekaanista työtä: täyttää ja tyhjentää tiskikoneen tai keittää kahvia. Yhdeksäsluokkalaiset Jessica Markkula, Maria Hiltunen ja Mimosa Mäkelä tutustuivat IHMEeseen kahden viikon ajan. Kyse ei kuitenkaan ollut perinteisestä vaan Kulttuuri-TETistä.

Tavallisesti TETläinen saapuu työpaikalle yksin, eikä TETiin myöskään kuulu haastattelua eikä sen aikana käydä läpi työelämäntaitoja. Kulttuuri-TETiin tullaan yleensä muutaman henkilön ryhmässä. TETläiset pääsevät tekemään yhteistä luovaa projektia, joka vastaa enemmän todellista työelämää ja sen haasteita. Kulttuuri-TETiläisistä on oikeasti hyötyä työnantajalle, ja heihin kannattaa panostaa. Ennen TETiä oppilaat käyvät työhaastattelussa harjoittelupaikassa. Kulttuuri-TETiin kuuluu myös työelämän perusteiden läpikäyminen.

”Toimimme IHMEen testiryhmänä ja etsimme tietoa festivaalin kotisivuilta. Tiedonhakutehtävän avulla testasimme, miten helppokäyttöiset sivut ovat”, kertoo Maria Hiltunen. ”Olemme tutustuneet erilaisiin toimenkuviin ja työelämään yleensä. Osallistuimme jakson aikana kokouksiin ja some-koulutukseenkin. Olimme myös mukana nuorisoasiainkeskuksen palaverissa, jossa suunniteltiin, mitä hiihtolomatapahtuma Reaktorissa tapahtuu ensi vuonna”, kertaa Jessica Markkula. Vierailut toimiston ulkopuolelle tarjosivat myös mahdollisuuden kurkistaa tuottajan tehtävien kulisseihin. ”Kävimme elokuvateatteri Andorrassa testaamassa elokuvia. Oli kiva, että pääsimme mukaan”, iloitsee Hiltunen.

TETläisten oma projekti liittyi kuitenkin sosiaaliseen mediaan, jonka 15-vuotiaat nuoret tuntevat IHMEen toimiston väkeä paremmin. ”Perustimme IHMEen nimissä tilin Snapchat-pikaviestipalveluun ja suunnittelimme sinne sisältöä. Haastattelimme Snäppiin myös IHME-tiimiä”, kertoo Mimosa Mäkelä.

Kenelle IHMEen TETläiset sitten suosittelisivat Kulttuuri-TETiä? Kulttuuri-TET sopii heidän mielestään sellaiselle henkilölle, joka haluaa tehdä luovempaa työtä, pitää itsensä ilmaisemisesta ja oppilaalle joka haluaa todenmukaisen käsityksen työelämästä. KulttuuriTETiin pitää tulla avoimella mielellä ja hyvällä asenteella.

Kirjoittaneet: Jessica Markkula, Maria Hiltunen ja Mimosa Mäkelä, Latokartanon peruskoulu