Miten IHME-taiteilija valitaan?

17/08/2017
IHME-taiteilijan valinta

IHMEen historian kymmenes kutsutaiteilija julkistetaan myöhemmin syksyllä. Kutsua edeltää monivaiheinen valintaprosessi. Kuka päättää, kenet kutsutaan IHME-teoksen tekijäksi? Entä millaisin kriteerein valinta tehdään?

Usein kysyttyihin kysymyksiin vastaavat IHMEen asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja Tuula Arkio ja työryhmän sihteeri, IHMEen toiminnanjohtaja Paula Toppila. Heidän lisäkseen viisihenkiseen työryhmään kuuluvat Taideyliopiston Kuvataideakatemian nykytaiteen tutkimuksen professori Hanna Johansson, nykytaiteen museo Kiasman johtaja Leevi Haapala sekä kriitikko-kuraattori Timo Valjakka.

Taiteilijavalinta: usein kysyttyä

Ehdottavatko taiteilijat teoksiaan festivaalille, vai onko festivaali yhteydessä tekijöihin?

Tuula Arkio: ”IHME-taiteilija valitaan kutsumenettelyllä. Kaikki työryhmämme jäsenet seuraavat läheltä nykytaidetta, kentän ilmiöitä ja keskusteluita. Listaamme yhdessä kiinnostavia tekijöitä, ja kun valinta on tehty, lähestymme taiteilijaa.”

Mitkä ovat taiteilijan valintakriteerit?

Paula Toppila: ”IHME-teoksen tekijäksi valitaan kansainvälisesti ansioitunut taiteilija tai taiteilijaryhmä. Yksi arviointiperuste on ajankohtaisuus, joka voi liittyä yhtä hyvin taiteilijan käsittelemiin kysymyksiin kuin hänen työskentelytapaansakin. Koska potentiaalisia taiteilijoita on monia, haluamme tarjota työskentelymahdollisuuksia profiililtaan mahdollisimman erilaisille taiteilijoille. Tavoitteena on, että valitsemamme taiteilijan IHME-teoksessa olisi jotain uutta suhteessa festivaalin aikaisempiin teostuotantoihin. Sen sijaan emme edellytä taiteilijoilta aiempaa näyttöä julkisen tilan projekteista.”

Miksi kaikki IHME-taiteilijat ovat olleet ulkomaisia? Voitaisiinko IHME-taiteilijaksi valita myös suomalainen tekijä?

Tuula Arkio: ”Säätiömme toiminta on kansainvälistä, ja niin on tänä päivänä myös nykytaide. Taiteilijat ovat meidän muiden tavoin aiempaa liikkuvampia, ja olisi keinotekoista lähestyä heitä tai heidän tuotantoaan heidän kansallisuudestaan käsin. Valintaprosessissa taiteilijan kotimaalla ei ole merkitystä.”

Onko taiteilijan iällä, sukupuolella tai kansallisuudella väliä?

Paula Toppila: ”Periaatteessa kaikki muu on toisarvoista, jos olemme työryhmässä yhtä mieltä taiteilijan kiinnostavuudesta. Se että IHME-taiteilijat ovat olleet eritaustaisia, on kuitenkin osaltaan rikastuttanut teosten avaamia näkökulmia. On myös taidekentän toimijoiden vastuulla edistää yhdenvertaisuutta esimerkiksi huolehtimalla siitä, että taustoiltaan erilaiset tekijät saavat työtilaisuuksia.”

Vaikuttaako festivaalin rahoittaja taiteilijavalintaan?

Tuula Arkio: ”IHMEen toimintaa rahoittavalla Koneen Säätiöllä tai säätiön perustaneella henkilöllä ei ole minkäänlaista ohjaavaa tai operatiivista roolia IHMEen toiminnassa. Kaikki taiteilijavalintaa koskevat päätökset tekee asiantuntijatyöryhmä. ”

Missä vaiheessa kutsu IHME-taiteilijalle esitetään?

”IHME-teoksen toteutuessa taiteilija on valmistellut projektia jo parin vuoden ajan. Joskus kutsun esittämisestä sen hyväksymiseen kuluu enemmän aikaa, kun taiteilijoiden ja festivaalin aikatauluja sovitellaan yhteen. Joskus taas prosessi voi olla nopeampi, jos varsin kysyttyjen taiteilijoiden muut sitoumukset mahdollistavat projektin kehittelyn ja toteuttamisen ehdotetussa aikataulussa.”

Askarruttaako mieltäsi vielä jokin taiteilijavalintaan liittyvä asia, josta haluaisit tietää lisää? Voit lähettää kysymyksesi osoitteeseen info@ihmefestival.fi tai palautelomakkeen kautta. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin myös IHMEen some-kanavissa: Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa.