Joululahjoitus lähiluonnon suojeluun

19/12/2017
IHME Joulu 17 GIF

IHME-festivaali lahjoittaa tänä vuonna joulukortteihin käytetyt varat Suomen luonnonsuojeluliitolle. Joululahjoitus on kohdennettu lähiluonnon suojelutyöhön.

Ympäristö ei pelkkä festivaaliteema

”Ympäristökysymykset ovat ensi vuoden festivaalin keskiössä. Ekologinen kriisi ei kuitenkaan ole meille pelkästään festivaaliteema, vaan haluamme ottaa ympäristönäkökohdat huomioon myös toiminnan tasolla. Siksi emme tänä vuonna lähetä lainkaan perinteisiä, postitettavia joulutervehdyksiä. Niiden sijaan halusimme antaa lahjan samalla kertaa sekä IHMEen ystäville että luonnolle”, festivaalin toiminnanjohtaja Paula Toppila perustelee.

Maankäyttö uhka lähiluonnolle

Lähiluonto on luonteva kohdennus lahjoitukselle myös siksi, että festivaalin ensi vuoden tilausteoksessa nähtävän kovakuoriaislajin ainoat tunnetut elinpaikat ovat nekin kaupunkiluontoa. Halavasepikkä (Hylochares cruentatus) löytyi vuonna 2004 Vantaanjoen entisen uoman, Vantaalla Mätäojana ja Helsingissä Mätäjokena tunnetun kaupunkipuron alueelta.

Festivaalitaiteilija Henrik Håkanssonin THE BEETLE -elokuvan päätähti on riippuvainen tietyistä kosteikoissa viihtyvissä pajulajeista. Elinympäristöt ovat kuitenkin käyneet vähiin, kun jokien tulvimista on pyritty estämään. Vantaalla Mätäojan luonnonsuojelualue on suojeltu häviäväksi luokitellun hyönteisen ja sen elinympäristön säilymiseksi.

”Pääkaupunkiseudulla tehdään aktiivista lähiluonnon puolustamis- ja suojelutyötä Luonnonsuojeluliiton kolmen suurimman paikallisyhdistyksen taholta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Muun muassa Mätäoja ympäristöineen kuuluu tämän työn piiriin”, yritysyhteistyöpäällikkö Pirjo Itkonen Suomen luonnonsuojeluliitosta kertoo. ”Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistykset tarvitsevat jatkuvasti varoja tuottaa päivitettyä luontotietoa maankäytön paineen alla olevista arvokkaista metsäalueista niiden luonto- ja virkistysarvojen säilyttämiseksi.”

Lahjoitus esimerkiksi lähiluonnon kartoitustyöhön on helppo tapa olla mukana kerryttämässä uusia suojeluvoittoja. Suomen luonnonsuojeluliitolle lahjoittaminen onnistuu tilisiirtona (viestikenttään: Joululahja luonnolle 2017):

(Danske Bank) FI94 8000 1600 0988 50, DABAFIHH

Lahjoituksen myötä kiitämme kaikkia vuonna 2017 mukana olleita ja toivotamme hyvää talven juhlakautta kaikille IHMEen ja luonnon ystäville.

Tervetuloa tapahtumiin touko–kesäkuussa 2018 – kätevimmin ja kestävimmin tietysti pyörällä tai joukkoliikennevälineillä!