Yhdessä yhdenvertaisempi IHME

14/05/2018
Kuva: Veikko Somerpuro

IHMEen julkistama yhdenvertaisuusstrategia käynnistää festivaalilla työn moninaisuuden huomioimiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Strategiatyön taustalla on ristiriita taiteen teemojen ja taidelaitosten oman toiminnan välillä. Vaikka nykytaiteessa käsitellään enenevässä määrin esimerkiksi sosiaalisia ja poliittisia ongelmia muuttoliikkeistä sukupuolten politiikkaan, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaate ei välttämättä toteudu instituutioiden käytänteissä.

Miten taideorganisaatiot voivat huomioida erilaisten väestöryhmien osallisuuden organisaatiorakenteessa ja toiminnan suunnittelussa? Miten voidaan purkaa kolonisoivia ja seksistisiä diskursseja? Entä miten voidaan vähentää taloudellista epätasa-arvoa ja estää siten kansainvälisen taidemaailman homogeenistuminen – pysäyttää kehitys, joka on johtanut siihen, että yhä harvemmalla on varaa olla taiteilija? Muun muassa näihin kysymyksiin nyt julkaistava strategia etsii vastauksia.

IHME on yksi taidekentän toimijoista, jotka kokoontuivat loppuvuodesta 2017 yhteen käynnistääkseen strategiatyön sukupuolten tasa-arvon, antirasismin ja oikeudenmukaisten työvoimakäytäntöjen toteutumiseksi omassa organisaatiossaan. Mukana ovat myös Baltic Circle -festivaali, EMMA – Espoon modernin taiteen museo, Frame Contemporary Art Finland, Goethe-Institut Finnland, Helsinki International Artist Programme HIAP, Helsingin taidemuseo HAM, Nykytaiteen museo Kiasma/Kansallisgalleria, PUBLICS, Upeart sekä IHMEttäkin rahoittava Koneen Säätiö. Toimijat kutsui koolle taiteilija Terike Haapoja.

Strategia – ensimmäinen askel

”Yhdenvertaisuusstrategia on ensimmäinen askel työssä, jonka toivomme ennen pitkää johtavan siihen, että mahdollisimman moni voi osallistua kulttuurielämään mahdollisimman monessa roolissa”, IHMEen toiminnanjohtaja Paula Toppila kertoo. Hän korostaa, että kyse on tavoitteista, joihin olisi sitoutettava koko kenttä, jotta muutos olisi mahdollinen. ”Sitoudumme IHMEessä näihin toimenpiteisiin, mutta olisi hienoa, jos nyt syntyvistä strategioista hyötyisi kentällä mahdollisimman moni. Meillä on työkaluja, mutta tärkeintä on keskustelu ja kokemusten jakaminen, koska niistä opimme eniten”, hän jatkaa.

Toppila ei myöskään usko, että yhdenvertaisuuden esteet poistetaan yhdessä yössä. ”Näissä asioissa ei olla koskaan valmiita, vaan edetään erehtymisen ja oppimisen kautta. Työarjessa olisi myös löydettävä aikaa yhdenvertaisuuden huomioimiselle kaikessa suunnittelussa, mikä usein edellyttää niin henkilökunnan koulutusta ja erityisryhmien konsultointia kuin yhdenvertaisuuteen budjetointiakin.”

Jatketaan yhdessä

IHMEen yhdenvertaisuusstrategia on julkaistu kokonaisuudessaan täällä ja kaikkien kommentoitavissa. Palautetta siitä, miten olemme onnistuneet viemään periaatteet käytäntöön, voi antaa joko nimettömästi palautelomakkeen kautta tai sähköpostitse osoitteeseen info@ihmefestival.fi.

IHME tarjoaa yleisöilleen vaikuttamismahdollisuuksia myös vuodesta 2012 lähtien toimineessa yleisöraadissa. IHME-raati on keskustelufoorumi, joka kokoontuu noin 2–3 kertaa vuodessa. Raatilaisten näkemyksiä kysytään esimerkiksi ohjelman, viestinnän ja asiakaspalvelun tueksi. Mukaan toimintaan pääsee ottamalla yhteyttä kulttuurituottaja Päivi Matalaan (paivi.matala@ihmefestival.fi).