Ute Meta Bauer IHMEen asiantuntijatyöryhmään

27/11/2018
IHMEen asiantuntijatyöryhmä / IHME expert group: Hanna Johansson (vas./left), Tuula Arkio, Ute Meta Bauer, Timo Valjakka ja/and Paula Toppila. Kuvasta puuttuu Leevi Haapala. Kuva/Photo: Veikko Somerpuro.

Kansainvälisesti tunnustettu nykytaidekuraattori ja professori Ute Meta Bauer on kiinnitetty IHMEen asiantuntijatyöryhmään kolmeksi vuodeksi. Bauer johtaa tällä hetkellä Nanyangin teknillisen yliopiston (NTU) yhteyteen perustamaansa Singaporen nykytaiteen keskusta. Aiemmin Bauer on toiminut muun muassa Cambridgessa Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) Art, Culture, and Technology -ohjelman perustajana ja johtajana sekä dekaanina Lontoossa sijaitsevassa Royal College of Artissa.

Ute Meta Bauer kertoo kiinnostuneensa IHMEestä ainutlaatuisen konseptin vuoksi.

”Keskittyminen yhteen taiteilijaan ja häneltä tilattuun teokseen sekä se, että IHME-teokset ovat paikkasidonnaisia, herätti kiinnostukseni.  Tunnen IHMEen asiantuntijatyöryhmän jäseniä entuudestaan vuodelta 2002, jolloin työskentelin Office for Contemporary Art Norwayssa Norjassa. IHMEen tavoite osallistua planeettamme nykytilasta käytävään keskusteluun ainutlaatuisten teosten kautta on erittäin innostava”, Bauer perustelee.

Tekoja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi

Bauerin johtama Singaporen nykytaiteen keskus on nostanut monipuolisissa ohjelmissaan taiteen ja muiden alojen tutkimuksen vuorovaikutuksen osaksi perustoimintaansa. Seuraavan kolmen vuoden ajan keskuksessa tehtävää tutkimusta yhdistävä teema on ilmastot, ympäristöt ja asumukset (CLIMATES. HABITATS. ENVIRONMENTS.). Bauerin mukaan ohjelman teeman valinta perustui sen ajankohtaisuuteen: ihmisten tietoisuutta aiheesta pitää herätellä nyt, jotta ilmastomuutosta voidaan hidastaa.

”Ilmastonmuutoksella on suuri vaikutus geopolitiikkaan ja väestön liikkeisiin: ilmastosiirtolaisuus tulee kasvamaan työperusteista siirtolaisuutta suuremmaksi. Planeettamme ekosysteemit ovat horjuneet pitkälti ihmiskunnan toimien seurauksena. Tämän takia meidän kaikkien – myös taiteilijoiden ja kaikkien alojen tieteentekijöiden – tulisi etsiä ratkaisuja tilanteeseen. Emme voi jättää tilanteen hoitamista päätöksentekijöiden harteille vaan vastuu kuuluu meille kaikille.”

Asiantuntijatyöryhmän rooli

Kuusihenkisellä asiantuntijatyöryhmällä on merkittävä rooli, sillä he määrittelevät IHMEen toiminnan linjaukset ja valitsevat taiteilijat. Kriteerinä on erityisesti edelläkävijyys, joka ymmärretään toimintana, jossa taiteen kaanonia testataan ja etsitään tilaa uudelle.

”Olemme todella iloisia, että Ute Meta Bauer otti kutsumme vastaan. Hänellä on merkittävää asiantuntemusta juuri tutkimusta ja taidetta yhdistävistä hankkeista ja tulemme oppimaan yhteisistä keskusteluista paljon”, kertoo Taidesäätiö Pro Arten toiminnanjohtaja Paula Toppila.

Asiantuntijatyöryhmän muita jäseniä ovat puheenjohtaja, museonjohtaja emerita Tuula Arkio, nykytaiteen museo Kiasman johtaja Leevi Haapala, professori Hanna Johansson, Paula Toppila sekä kriitikko ja kuraattori Timo Valjakka.

 

Lue lisää IHMEen toimintamallista ja sen rahoittajista >

NTU Centre for Contemporary Art Singapore >