IHME Helsinki etsii IHME Helsinki 2023 -teokselle tuottajaa

27/01/2023
IHMEen kylttikävely. Kuva: Veikko Somerpuro.

Julkaistu 27.1.2023

IHME Helsinki on nykytaiteen tilaajaorganisaatio, jonka teoksissa yhdistyvät taide, tiede ja ilmastotyö. Tuotamme vuosittain julkisen taideteoksen ja tapahtumasarjan, joka tarjoaa toivoa ympäristökriisin keskellä. Tapahtumamme ovat maksuttomia ja avoimia kaikille kiinnostuneille. IHME Helsinki 2023 -teos on kurditaiteilija Hiwa K:n suunnittelema Chicago Boys – While We Were Singing, They Were Dreaming. Teos toteutuu 17.4.–27.5.2023 kulttuurikeskus Stoassa ja muissa myöhemmin ilmoitettavissa julkisissa tiloissa (Itä-)Helsingissä. Teoksessa pohditaan uusliberalismin ja ympäristökriisin vaikutuksia arkeemme. Haemme nyt osa-aikaista tuottajaa työskentelemään yhteistyössä IHME-tiimin ja teoksessa perustettavan amatööribändin kanssa tuottamaan bändin yksityisiä ja julkisia harjoituksia, jotka sisältävät tarinankerrontaa, keskustelua ja musiikin soittamisen opettelua sekä musiikin soittamista yhdessä.

Työnkuva

Haemme tuottajaa mukaan IHME Helsinki 2023 -teokseen tuottamaan Chicago Boys -amatööribändin yksityisiä ja julkisia harjoituksia, keskusteluja ja oppimisprosesseja projektin kuuden viikon aikana (soittimet, catering, kuljetukset, paikka- ja tilavaraukset jne.). Yksityisharjoituksia on yhteensä kuusi ja julkisia harjoituksia kuusi. Kaikkien bändin yksityisten harjoitusten ja viimeisen julkisen harjoituksen paikkana on kulttuurikeskus Stoa.

IHMEen tuottajana

Olet mukana toteuttamassa kansainvälisesti arvostetun nykytaiteilijan Helsinkiin suunnittelemaa julkisen tilan taideteosta. Osana tiimiämme opit käytännön tapoja arvioida ja pienentää hiilijalanjälkeä sekä edistää ekologisesti kestäviä käytäntöjä taideteosten toteutuksessa ja tuotannossa. Tuottajana olet mukana edistämässä tasa-arvoa ja luomassa turvallista tilaa teosten eri yleisöille IHMEen henkilökunnan tuella.

Opit uusliberalismin ja ympäristökriisin kytkeytymisestä toisiinsa ja saat kokemuksellista tietoa bändin erilaisilta osallistujilta. Olet mukana antamassa yleisölle toivoa ympäristökriisin keskellä jakamalla tapoja tehdä ympäristötoimia yksin ja yhdessä.

Työn alkaminen, työajat ja palkka

Tuottaja toimii tiiviissä yhteistyössä taiteilija Hiwa K:n, kuraattori ja toiminnanjohtaja Paula Toppilan, viestintäsuunnittelija Saara Moision, ekokoordinaattori Saara Korpelan ja hankkeeseen palkattavien kahden yleisötyöntekijän kanssa.

Työajat 1) ennen projektin alkua 27.3–14.4.2023 ovat toimistotyöaikana IHME Helsingin toimistolla Kalevankadulla ja 2) projektin aikana keskittyvät bändin harjoituksiin kahdesti viikossa: ryhmäharjoitukset pidetään joko maanantai- tai keskiviikkoiltaisin Stoassa (ryhmä päättää myöhemmin minä päivänä) ja julkiset kaikille avoimet harjoitukset lauantaisin 17.4–27.5.2023 välisenä aikana julkisissa tiloissa, joista ryhmä päättää projektin aikana.

Kuukausipalkka on 1700 euroa (20 tuntia viikossa) ja työsuhteen kesto 27.3–2.6.2023 (10 viikkoa). Tuottaja osallistuu muutamiin tapaamisiin ennen 27. maaliskuuta osana työhön perehdytystä. Tapaamisista maksetaan palkkaa.

Tehtävät

Tuottajan päätehtävänä on tuottaa kaksi viikoittaista harjoitustapaamista Chicago Boys -yhtyeelle, joka koostuu monipuolisesti muusikoista, amatöörimuusikoista ja ei-muusikoista. Tuottaja huolehtii projektin erilaisista tarpeista, jotka liittyvät taiteilija Hiwa K:n teosta varten kehittämään metodiin.

Tuottaja esimerkiksi

  • varaa julkisia tiloja / paikkoja bändin julkisiin harjoituksiin koko projektin ajan
  • huolehtii instrumenttien, PA:n ja muiden materiaalien ja palveluiden vuokraamisesta (kuten kuljetukset, tapaamiset asiantuntijoiden kanssa jne.), jotta bändiharjoitukset toteutuvat suunnitellusti. Harjoituksia on kahdesti viikossa kuuden viikon ajan.
  • järjestää catering- ja ruokapalveluita bändin yksityisiin ja julkisiin harjoituksiin
  • laatii raportteja tapaamisista bändin kanssa viikoittaisiin kokouksiin IHME-tiimin kanssa jatkosuunnittelua ja palautteenkeruuta varten.

Vaaditut taidot

Sinulla on kokemusta kulttuurituotantojen järjestämisestä erityisesti musiikin ja nykytaiteen saralla. Olet helposti lähestyttävä ja omaksut nopeasti tietoa, olet valpas ja ystävällinen sekä viihdyt ihmisten ja nykytaiteen parissa. Tehtävien onnistuminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisukykyä ja stressinsietokykyä. Olet tehokas tiedon etsimisessä ja tiedon soveltamisessa käytäntöön. On tärkeää, että näet itsesi tässä työssä ja inspiroidut siitä.

Kokemus tapahtumien ja konserttien järjestämisestä, monipuolinen kielitaito: hyvä englannin kielen taito on pakollinen, arabian, farsin, kurdin, pohjoissaamen kielen taito katsotaan eduksi. Kiinnostus yhteiskunnallisia asioita kohtaan, kaupunkikulttuurin ja nykytaiteen tuntemus katsotaan eduksi.

Hakeminen

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolta olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Voit hakemuksessasi mainita kuulumisesi johonkin näistä ryhmistä. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Yhdenvertaisena työnantajana voimme toteuttaa valinnassa positiivista erityiskohtelua.

Hakemukseen tulee liittää CV, jossa luetellaan asiaankuuluvat opinnot, työkokemus ja kielitaidot. Hakemuksessa tulee myös kertoa motivaatiosi työhön, suhteesi ympäristöasioihin ja nykytaiteeseen sekä mahdollisuuksistasi työskennellä edellä mainittujen päivämäärien ja kellonaikojen mukaisesti. Voit myös mainita kaksi suosittelijaa ja ilmoittaa heidän nimensä, asemansa ja puhelinnumeronsa hakemuksessa.

Hakemus lähetetään 15.2.2023 mennessä osoitteeseen: paula.toppila(a)ihmehelsinki.fi. Aihekentässä mainitaan haettava paikka: IHME 2023 tuottaja. Haastatteluvaiheeseen kutsutuille henkilöille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestämme sähköpostitse 15.3.2023 mennessä.

Lisätietoa:

Toiminnanjohtaja  Paula Toppila, paula.toppila@ihmehelsinki.fi, Puh. 045-1240096 (soittoajat 10.2. klo 10-11 ja 13.2. klo 13-14)

Toimintamme mahdollistavat Saastamoisen säätiö, Koneen Säätiö ja Abakanowicz Art and Culture Charitable Foundation vuosina 2023–25.