IHME Helsinki etsii IHME Helsinki 2023 -teokselle kahta yleisötyöntekijää

27/01/2023

Julkaistu 27.1.2023

IHME Helsinki on nykytaiteen tilaajaorganisaatio, jonka teoksissa yhdistyvät taide, tiede ja ilmastotyö. Tuotamme vuosittain julkisen taideteoksen ja tapahtumasarjan, joka tarjoaa vision ja toivoa ympäristökriisin keskellä. Tapahtumamme ovat maksuttomia ja avoimia kaikille kiinnostuneille. IHME Helsinki 2023 -teos on kurditaiteilija Hiwa K:n suunnittelema Chicago Boys – While We Were Singing, They Were Dreaming. Teos toteutuu 17.4.–27.5.2023 kulttuurikeskus Stoassa ja muissa myöhemmin ilmoitettavissa julkisissa tiloissa (Itä-)Helsingissä. Teoksessa pohditaan uusliberalismin ja ympäristökriisin vaikutuksia arkeemme. Haemme nyt kahta osa-aikaista yleisötyöntekijää yhteistyöhön IHME-tiimin ja teoksessa perustettavan amatööribändin kanssa. Yleisötyöntekijät työskentelevät välittäjinä teoksen ja yleisön välillä julkisissa harjoituksissa, joihin kuuluu tarinankerrontaa ja musiikin soittamista yhdessä.

Yleisötyöntekijän työnkuva

Haemme kahta (2) IHME-yleisötyöntekijää asiakaspalveluun, työskentelemään Chicago Boys – teoksen ja yleisön välillä teoksen julkisissa harjoituksissa sekä keräämään yleisöpalautetta. IHME-yleisötyöntekijänä tulet olemaan Chicago Boys -projektin ytimessä todistamassa ja tallentamassa taiteen merkityksellisyyttä yleisölle.

Tarjoamme mahdollisuuden olla mukana toteuttamassa tätä kansainvälisesti arvostetun nykytaiteilijan Helsinkiin suunnittelemaa taideteosta julkisessa tilassa sekä jakamassa tietoa teoksesta ja taiteilijasta eri yleisöille. Opit kuinka julkisia ja kollektiivisia taideteoksia, joissa on mukana erilaisia ihmisiä ja paikkoja, tuotetaan. Lisäksi opit, miten uusliberalismi ja ympäristökriisit kytkeytyvät toisiinsa, ja saat kokemuksellista tietoa bändin eri osallistujilta.

Osana työryhmää opit käytännön tapoja arvioida ja pienentää hiilijalanjälkeä sekä edistää ekologisesti kestäviä käytäntöjä taideteosten toteutuksessa ja tuotannossa. Yleisötyöntekijänä olet mukana edistämässä tasa-arvoa ja luomassa turvallista tilaa eri yleisöille IHMEen henkilökunnan tuella. Olet mukana antamassa yleisölle toivoa ympäristökriisin aikakaudella jakamalla tapoja tehdä ympäristötoimia yksin ja yhdessä.

Työn alkaminen, työajat ja palkka

Yleisötyöntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä taiteilija Hiwa K:n, kuraattori ja toiminnanjohtaja Paula Toppilan, viestintäsuunnittelija Saara Moision, ekokoordinaattori Saara Korpelan ja hankkeeseen palkattavan tuottajan kanssa.

Palkka on 20 euroa/tunti ja työssäolojakso on 17.4.–27.5.2023.

Työaika on 10 tuntia viikossa keskittyen bändin harjoitusaikoihin: yksityisharjoitukset joko maanantaisin tai keskiviikkoisin noin klo 17.00-20.00 (yhtye päättää päivästä) Stoassa ja yleiset harjoitukset lauantaisin erilaisissa julkisissa tiloissa. Yleisötyöntekijänä osallistut myös viikoittain tapaamisiin tiimin kanssa sekä palautekokoukseen projektin jälkeen. Tehtävään järjestetään perehdytys, jonka ajankohdasta päätetään yhdessä valittujen yleisötyöntekijöiden kanssa.

Tehtävät

Yleisötyöntekijöiden tehtäviin kuuluu

  1. olla mukana Chicago Boys -amatööribändin yksityisissä harjoituksissa saadaksesi tietoa taideteoksen jatkuvasti kehittyvästä prosessista,
  2. asiakaspalvelu ja tiedon välittäminen Chicago Boys -projektista ja IHME Helsingistä yleisölle julkisten harjoitusten aikana,
  3. yleisöpalautteen kerääminen yleisöltä erikseen räätälöitävin tavoin,
  4. viestintä sosiaalisessa mediassa ja raportointi viikottaisissa kokouksissa.

Vaaditut taidot

Olet helposti lähestyttävä ja nopea omaksumaan tietoa. Olet valpas ja ystävällinen, sekä viihdyt ihmisten ja nykytaiteen parissa. Tehtävien onnistunut suorittaminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, erilaisten sääolosuhteiden sietokykyä ja ongelmanratkaisukykyä. On tärkeää, että näet itsesi tässä tehtävässä ja inspiroidut siitä.

Kokemus yleisötyöstä, taidekasvatuksesta, asiakaskyselyistä, markkinoinnista ja viestinnästä, monipuolinen kielitaito (hyvä englannin kielen taito on pakollinen, arabian, farsin, kurdin, pohjoissaamen kielen taito katsotaan eduksi), kaupunkikulttuurin ja nykytaiteen tuntemus ovat hyödyksi. Toivomme, että musiikki on tavalla tai toisella osa elämääsi.

Hakeminen

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolta olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Voit hakemuksessasi mainita kuulumisesi johonkin näistä ryhmistä. Yhdenvertaisena työnantajana voimme toteuttaa valinnassa positiivista erityiskohtelua. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Hakemukseen tulee liittää CV, jossa luetellaan asiaankuuluvat opinnot, työkokemus ja kielitaito. Hakemuksessa tulee myös kertoa motivaatiosi työhön, suhteesi ympäristöasioihin ja nykytaiteeseen sekä mahdollisuutesi työskennellä edellä mainittujen päivämäärien ja kellonaikojen mukaisesti. Kerro myös, onko musiikilla rooli elämässäsi ja jos on, millainen.

Hakemus lähetetään 5.3.2023 mennessä osoitteeseen: paula.toppila@ihmehelsinki.fi. Aihekentässä mainitaan haettava paikka: IHME 2023 yleisötyöntekijä. Haastatteluvaiheeseen kutsutuille henkilöille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestämme sähköpostitse 30.3.2023 mennessä.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Paula Toppila, paula.toppila@ihmehelsinki.fi, Puh. 045-1240096 (soittoajat 10.2. klo 10-11 ja 13.2. klo 13-14)

Tietoa IHME Helsingistä ja IHME Helsinki 2023 -teoksesta: www.ihmehelsinki.fi

Toimintamme mahdollistavat Saastamoisen säätiö, Koneen Säätiö ja Abakanowicz Art and Culture Charitable Foundation vuosina 2023-25.