Ekoseminaarin puhujaesittelytKrista Mikkonen

Krista Mikkonen on Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri. Hän on työskennellyt poliittisella urallaan erityisesti ympäristön, luonnon monimuotoisuuden, koulutuksen ja tasa-arvon puolesta sekä köyhyyden torjumiseksi. Hän on koulutukseltaan biologi ja työskennellyt ympäristöasiantuntijan tehtävissä. Harrastuksiin kuuluvat muun muassa lukeminen, lautapelit ja kulttuurin kuluttaminen.


Mari Pantsar

Kuva: Miikka Pirinen / Sitra

Mari Pantsar luotsaa Suomen Itsenäisyyden juhlarahaston Sitran Hiilineutraali kiertotalous -teemaa. Hän johtaa teeman strategiaa ja vastaa siitä, että kaikki teeman tekemiset viitoittavat Suomen tietä kohti ekologisesti kestävämpää ja kilpailukykyisempää yhteiskuntaa. Marilla on parinkymmenen vuoden kokemus cleantech-liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävistä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla ja useissa hallituksissa. Mari uskoo, että ekologinen kestävyys ei ole vaihtoehto vaan lähtökohta.

 


Graciela Melitsko Thornton

Graciela Melitsko Thornton on kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen ammattilainen yli 20 vuoden kokemuksella. Hänen osaamisaluettaan ovat vähähiiliset kaupungit, taiteen ja vapaa-ajan sektoreiden ympäristöasiat sekä sekä uusiutuvan energian edistäminen Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Hän johtaa Creative Green -ohjelmaa Julie’s Bicyclessä, joka auttaa luovien alojen organisaatioita suunnittelemaan ja kehittämään ympäristö- ja ilmastotyötään.


Jana Winderen

Kuva: Lena Winderen.

Jana Winderen on äänitaiteilija, jota kiinnostavat muiden lajien tuottamat ääniympäristöt ja ekosysteemit. Hän on valmistunut taiteilijaksi Goldsmith Collegesta, Lontoosta. Ennen taideopintoja hän opiskeli matematiikkaa, kemiaa ja kalataloutta Oslon yliopistossa. Winderenin teokset saavat usein monikanavaisen ääni-installaation tai konsertin muodon. Jana tutkii erityisesti vedenalaista maailmaa käyttäen tutkimusvälineenään uusinta teknologiaa. Hänen IHME Helsinki 2020 tilausteoksensa Listening Through the Dead Zones kuullaan Helsingin Soutustadionilla 2021.


Paula Toppila

Kuva: Veikko Somerpuro

Paula Toppila on IHME-nykytaidefestivaalin (2009-2018) ja nykyisen IHME Helsingin (2019-) toiminnanjohtaja ja kuraattori vuodesta 2007. Hän on myös IHMEen kansainvälisen Advisory Boardin puheenjohtaja. IHME Helsinki on nykytaiteen tilaajaorganisaatio, joka yhdistää taiteen, tieteen ja ilmastotyön. IHME Helsinki tuottaa vuosittain teoksen julkiseen tilaan sekä keskustelutilaisuuksien sarjan yhdessä taide- ja tiedeorganisaatioden kanssa. Toppilaa kiinnostavat erityisesti nykytaideorganisaation ja nykytaiteen kuratoinnin ekologinen siirtymä kohti kestävyyttä.


Juha Huuskonen

Kuva: Sergio Urbina

Juha Huuskonen työskentelee HIAP – Helsinki International Artist Programme johtajana. HIAPin toiminnan pääpaino on Suomenlinnassa, Kaapelitehtaalla ja Villa Eläintarhassa järjestettävissä residensseissä. HIAP on myös mukana useissa yhteistyöhankkeissa, joiden puitteissa tehdään pitkäjänteistä taiteellista sisältötyötä. Viime vuosien tärkeitä teemoja ovat olleet mm. ekologisuus, kollegiaalisuus ja oppiminen. Juha on aikaisemmin ollut mukana toteuttamassa monia teoksia ja hankkeita, joissa on käsitelty ekologisia haasteita taiteen keinoin, mm eko.katastro.fi (1999) ja Nuage Vert (2008).

 


Sanna Ritvanen

Kuva: Aneta Klaskova

Sanna Ritvanen on taiteilija ja luovan alan sekatyöläinen. Ritvanen on ollut Mustarinda-seuran jäsen vuodesta 2018 ja toiminut seurassa muun muassa residenssikoordinaattorina, kokkina, talonpitäjänä, remonttityöläisenä, taiteilijana ja tuottajana.

 


Jonna Hurskainen

Jonna Hurskainen toimii projektipäällikkönä HAM Helsingin taidemuseossa vastaten tiiminsä kanssa Helsinki Biennaalin tuotannosta ja toteutuksesta. Hänellä on vuosien kokemus työstä tapahtuma-alalla sekä kuvataide- ja museokentältä. Uusi kansainvälinen nykytaiteen biennaali järjestetään ensimmäisen kerran kesällä 2021 Vallisaaressa ja mantereella, ja se esittelee 40 kuvataiteen huippua Suomesta ja maailmalta. Tapahtuma korostaa toiminnassaan vastuullisuutta ja luonnon ekologisen kestävyyden säilyttämistä.

 


Kiira Kivisaari

Kiira Kivisaari toimii Helsinki Biennaalin ympäristökoordinaattorina vastaten tapahtuman ympäristöohjelman rakentamisesta yhteistyössä tiimin ja asiantuntijoiden kanssa sekä HAMin ja Helsinki Biennaalin Ekokompassi-työstä. Kiira on kestävyystieteiden (Sustainability science) opiskelija. Helsinki Biennaali noudattaa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää, joka ohjaa taidetapahtumaa suunnittelusta toteutukseen mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

 


Raija Koli

Raija Koli on nykytaiteen tiedotuskeskuksen Frame Contemporary Art Finlandin toimitusjohtaja. Frame vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa sekä edistää yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten nykytaiteen ammattilaisten välillä. Framen suurin kansainvälinen hanke on Venetsian taidebiennaalin Suomen näyttely, jonka komissaarina Koli toimii. Kolin tausta on esittävissä taiteissa ja kaupunkitapahtumissa. Ennen Framea hän toimi viisi vuotta Suomen Lontoon instituutin johtajana.

 


Alma Heikkilä

Alma Heikkilän valmistui Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta 2009. Heikkilän tekemät taideteokset yrittävät usein kuvata asioita, joita ei voi kokea ihmiskehon ja sen aistien kautta. Näitä asioita ovat mikrobielämän muodot, jotka ovat liian pieniä tietoiseen kohtaamiseen jokapäiväisessä elämässä; metsäekosysteemit, joissa tärkeät prosessit sijaitsevat maan alla ja kasvien sisällä; ja monia laajamittaisia ​​ilmiöitä, jotka tapahtuvat sellaisilla nopeuksilla ja mittakaavoilla, että ne ovat käsityksemme ulkopuolella. Hänen taidettaan on nähty yksityis- ja ryhmänäyttelyissä eri puolilla maailmaa. Heikkilä on perustajajäsen monitieteisessä Mustarinda-ryhmässä – taiteilijoiden ja tutkijoiden ryhmässä, jonka tavoitteena on edistää yhteiskunnan ekologista uudelleenrakentamista, kulttuurin ja luonnon monimuotoisuutta sekä taiteen ja tieteen yhteyttä.


Antti Majava

Antti Majava (KuM) on taiteilija ja väitöskirjatutkija (HY / DENVI), joka on perehtynyt työssään ekologisten kysymysten sosiaalisiin ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin. Häntä kiinnostavat erityisesti energian tuotannon ja käytön kulttuuriset sidonnaisuudet; mihin ja kuinka paljon energiaa yhteiskuntamme tarvitsevat? Majava tutkii myös taiteen roolia kulttuuristen totunnaisuuksien muuttajana, ja osana ekologisten kriisien torjumiseksi tarvittavaa energiamurrosta. Hän on sosioekologiseen monitieteiseen tutkimukseen ja tiedeviestintään keskityvän BIOS-tutkimusyksikön sekä ekologisia kysymyksiä koskevaa taiteellista ja tieteellistä työtä yhdistävän Mustarinda-seuran perustajajäsen.


Saara Korpela

Kuva: Helka Miettunen

Saara Korpela toimii tänä vuonna ekokoordinaattorina neljässä taideorganisaatiossa: IHME Helsinki, Frame Contemporary Art Finland, Mustarinda sekä HIAP – Helsinki International Artist Programme. Hän selvittää organisaatioiden hiilijalanjälkeä ja kirjoittaa havainnoistaan muun muassa IHMEen Ekoblogiin. Ympäristönsuojelua sekä vesi- ja jätehuoltoa opiskellut Saara on työskennellyt laajasti eri tehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla ja päässyt pohtimaan, miksi ilmastotoimet tuntuvat liian verkkaisilta. Myös tulkkina toiminut Saara uskoo vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön eri toimijoiden erilaisista lähtökohdista käsin. Hän toivoo myös lisää helppokäyttöisiä työkaluja ilmastopäästöjen seurantaan sekä avointa tietokantaa materiaalien hiilijalanjäljistä.