IHMEen hiilijalanjälki 2021

17/05/2022
Smoke from Katie Paterson's commissioned artwork To Burn, Forest, FireKuva/Photo: Veikko Somerpuro

Vuonna 2021 IHMEen hiilijalanjälki oli 12 tonnia CO2e. Se on hieman suurempi kuin yhden suomalaisen hiilijalanjälki vuodessa. Suurin osa päästöistä on peräisin liikkumisesta, erityisesti lentämisestä. Vuonna 2021 päästöjä syntyi myös tietokonehankinnoista.
IHMEen päästöt on jaettu toiminnan ylläpidon ja tilausteosten kesken. Vuonna 2021 IHMEen perustoiminnan päästöt olivat 3 tonnia CO2e ja tilausteosten päästöt yhteensä 9 tonnia CO2e.

IHMEen perustoiminnan päästöt 3 tonnia

IHMEen perustoiminnan päästöt olivat noin 3 tonnia CO2e. Perustoiminta kattaa IHMEen toimiston ylläpidon, hankinnat, kokoustarjoilut sekä hallituksen, neuvoa-antavan työryhmän ja työntekijöiden matkat. Vuonna 2021 näitä henkilökunnan matkoja oli hyvin vähän, lentoja ei lainkaan.

Verrattuna vuoteen 2020 IHMEen perustoiminnan päästöt pienenivät noin 25 %. Tämä johtui pääasiassa vähäisestä lentomatkustamisesta. Päästöistä 55 % oli peräisin toimiston energiankulutuksesta, 20 % tietokonehankinnoista ja 20 % palveluista. IHMEen toimistolla käytetään tuulisähköä, mutta ei uusiutuvaa kaukolämpöä, koska sitä on tarjolla vain kokonaisille kiinteistöille. Palvelujen päästöt lasketaan puhelin- ja siivouslaskujen perusteella.

Tietokonehankinnoista päästöjä

IHMEelle hankittiin vuonna 2021 kaksi kannettavaa tietokonetta. Ne korvasivat yli 7 vuotta käytössä olleet laitteet, joiden käytössä alkoi jo ilmetä ongelmia. Kummankin Lenovo-tietokoneen tuotannon ja kuljetusten hiilijalanjälki oli 285 kg CO2e. Tämä luku perustuu valmistajan omaan arvioon, ja se sisältää laitteen loppusijoituksen päästöt, mutta ei käytön aikaisia päästöjä. Ne huomioidaan hiilijalanjälkilaskelmassa toisaalta ostettuina internet-palveluina, toisaalta sähkönkulutuksen päästöinä.

Tietokoneostojen päästöt (570 kg CO2e) muodostivat noin 5 % IHMEen kokonaispäästöistä ja noin 20 % perustoiminnan päästöistä. Tietokoneita on tarkoitus käyttää vähintään viisi vuotta, joten pidemmällä aikavälillä vuotuiset päästöt ovat maltilliset, varsinkin kun otetaan huomioon, että tietokone on välttämätön osa työskentelyä.

IHME hiilineutraali myös 2021

IHME on hiilineutraali myös vuonna 2021. IHMEen ilmastopäästöt kompensoitiin Hiilipörssin kautta. Hiilipörssissä yhdistyy monta IHMEelle tärkeää asiaa: ilmastonmuutoksen torjunta, vesistöjen rehevöitymisen ehkäisy sekä luonnon monimuotoisuuden suojelu.

Miten hiilijalanjälki laskettiin?

Hiilijalanjäljen laski IHMEen ekokoordinaattori Saara Korpela Hiilifiksu järjestö -hankkeen laatimalla laskurilla. Laskuri on valittu erityisesti siksi, että kenen tahansa on helppo ottaa käyttöön kyseinen excel-pohjainen ja ilmainen laskuri.
Laskurin osa-alueet ovat energia, liikkuminen, hankinnat, jäte sekä palvelut. Laskuriin on sisällytetty myös tuoreimmat tiedot lentojen ilmastovaikutuksista sekä ruoan ilmastovaikutuksia.

Seuraavaksi digitaalinen hiilijalanjälki

Vuonna 2022 IHME selvittää Amar Kanwarin verkkokurssin Learning from Doubt digitaalista hiilijalanjälkeä.

 

Lisätiedot:

Ekokoordinaattori Saara Korpela, saara.korpela(at)ihmehelsinki.fi
Ekoblogiarkistossa tietoa hiilijalanjäljen laskennasta