Info & CO₂e


IHME Helsinki on nykytaiteen teoksia tilaava taideorganisaatio. Lue lisää IHMEen uudesta toimintamallista ja ensimmäisestä IHME Helsinki -teoksesta vuodelle 2020. Missiomme löytyy täältä.

Vuosina 2009–18 järjestettyjen festivaalien tunnelmiin pääset mukaan IHMEen Youtube-kanavalla sekä tutustumalla IHMEen julkaisuihin.

IHME-toimiston yhteys- ja laskutustiedot löydät täältä. Meidät tavoitat myös osoitteesta info@ihmehelsinki.fi.


Yhteystiedot

IHME Helsinki / Taidesäätiö Pro Arte
Kalevankatu 4, 2. krs
00100 Helsinki
info(at)ihmehelsinki.fi

Toiminnanjohtaja Paula Toppila, p. 045 1240096
paula.toppila(at)ihmehelsinki.fi

Kulttuurituottaja Päivi Matala, p. 045 2350080
paivi.matala(at)ihmehelsinki.fi

Ekokoordinaattori Saara Korpela
saara.korpela(at)ihmehelsinki.fi


IHMEen ympäristölupaus

IHME sitoutuu:
• Tuottamaan taiteen kautta mahdollisuuksia käsitellä ympäristökriisiin liittyviä tunteita ja tietoa
• Seuraamaan toimintansa hiilijalanjälkeä ja vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen
• Vähentämään liikkumisesta, energiankulutuksesta, tarjoilusta ja hankinnoista sekä jätehuollosta aiheutuvia ilmastopäästöjä ja kompensoimaan jäljelle jääneet päästöt
• Valitsemaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä palveluja ja kehittämään ympäristöystävällisiä toimintamalleja yhteistyökumppanien kanssa
• Jakamaan tietoa ympäristötoimistaan


Hiilijalanjälki

IHMEen hiilijalanjälki on laskettu Hiilifiksu järjestö -hankkeen laskurilla. Laskurin osa-alueet ovat energia, liikkuminen, hankinnat, jäte sekä palvelut. Laskuriin on sisällytetty myös tuoreimmat tiedot lentojen ilmastovaikutuksista sekä ruoan ilmastovaikutuksia.

Vuonna 2020 IHMEen päästöt olivat 4240 kg CO2e. Suurimmat päästölähteet olivat energia (47 %) ja matkustaminen (32 %). Energiankulutuksen päästöistä 70 % aiheutui lämmityksestä, loput sähkönkulutuksesta. Vaikka koronatoimet rajoittivat erityisesti lentämistä, lennot aiheuttivat matkustamisen päästöistä 90 %. Hankinnoista syntyi vain 4 % ja jätehuollosta vain 1 % IHMEen kokonaispäästöistä.

IHMEen kokonaispäästöt vuonna 2020 syntyivät seuraavista toiminnoista:

• Perustoiminta (70 % toimisto, 30 % johtoryhmät) – 4006 kg
• Tieteiden yö – 10 kg
• Elokuvanäytös, mukana Academy of Moving People – 34 kg
• Listening Through the Dead Zones -alkutapahtuma – 174 kg
• Ekoseminaari ”Ympäristökriisi – sanoista tekoihin taiteen kentällä” – 62 kg, josta IHMEen osuus 16 kg*

* Digitaalinen hiilijalanjälki on aihepiiri, josta on rajallisesti luotettavaa dataa ja jota ei ole vielä huomioitu hiilijalanjälkilaskureissa.  Erilaisten valintojen takia etäkokouksen hiilijalanjälki voi tuoreen tutkimuksen mukaan vaihdella välillä 150–1000 g CO2e/tunti. Tällä kertoimella laskettuna Ekoseminaarin striimauksen hiilijalanjälki oli noin 190–1280 kg. Koska seminaarilla oli neljä järjestäjää, IHMEen osuus päästöistä on neljäsosa, 48–320 kg.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen, sillä IHMEen päätuotanto eli kansainvälisesti tunnetun taiteilijan teos siirtyi seuraavaan vuoteen. IHMEen päästöt on kompensoitu sijoittamalla Ilmastoapu-yrityksen kautta Gold Standard -sertifioituihin päästövähennyskohteisiin.

Tutustu myös IHMEen Ekoblogiin sekä valikoituihin ekolinkkeihin.