Neuvoa-antava työryhmä


Asiantuntijatyöryhmä 10.6.2019 saakka

Tuula Arkio

Ute Meta Bauer

Leevi Haapala

Hanna Johansson

Paula Toppila

Timo Valjakka

 


Neuvoa-antava työryhmä (Advisory Board) 10.6.2019 lähtien

Ute Meta Bauer

Kuraattori, professori

Kuraattori Ute Meta Bauer on johtanut vuodesta 2013 lähtien Nangyean teknisen yliopiston (NTU) yhteydessä toimivaa Singaporen Nykytaiteen keskusta (CCA). Hän toimii myös NTU:ssa Art, Media and Design School professorina. Vuosina 2012-2013 hän toimi professorina ja dekaanina Lontoon Royal College of Artsissa. Ennen tätä nimitystään, hän toimi Massachusetts Institute of Technology (MIT) apulaisprofessorina ja perustamassaan Taiteen, kulttuurin ja teknologian ohjelmassa. Hän on työskennellyt Wienin Taideakatemiassa mm. professorina sekä Oslon Nykytaiteen keskuksen johtajana. Hän on kuratoinut kokonaisuuksia nykytaiteen merkittäviin taidekatselmuksiin sekä toimittanut ja kirjoittanut lukuisia nykytaiteen alan julkaisuja. IHMEen asiantuntijatyöryhmään hän on kuulunut syksystä 2018 lähtien.

Hanna Johansson

Antti Majava

KuM, tohotorikandidaatti

Kuvataiteilija ja tutkimusyksikkö BIOSin tutkija Antti Majava on työskentelyssään tuonut pitkäjänteisesti yhteen tieteen, taiteen ja muiden alojen osaajia ja näkökulmia. Hän on Mustarinda-seuran perustajajäsen ja sen kautta luonut alustan materiaaliset reunaehdot huomioivien taiteellisten ja arkisten käytäntöjen kokeilulle ja vakiinnuttamiselle. Sosioekologisia menetelmiä hyödyntävässä väitöskirjatyössään hän tutkii luonnon, yhteiskunnan ja tieteen vaikutusta taideilmiöiden kehittymisessä ja vastaavasti taiteen roolia sosioekologisissa ja tieteellisissä murroksissa. BIOS-tutkimusyksikössä hän on käsitellyt erityisesti metsiä ja biotaloutta sekä kehittänyt yhteistyömuotoja median ja taiteen edustajien kanssa. Antin tekstejä on julkaistu niin tieteellisissä kuin populaarijulkaisuissakin, ja kirjoittamisen rinnalla hän jatkaa myös visuaalista taiteellista työskentelyä.

Jussi Parikka

FT, Professori

Jussi Parikka työskentelee professorina Southamptonin yliopiston Winchester School of Artsissa. Parikka toimii myös Turun yliopistossa Digitaalisen kulttuurin teorian dosenttina. Tällä hetkellä hän opettaa myös Prahan Esittävien taiteiden akatemia FAMUssa. Hänen laaja poikkitieteellinen julkaisutoimintansa on käsitellyt media-arkeologian, posthumanismin, teknologisen kulttuurin ja muun muassa ekologian kysymyksiä. Hänen kirjoihin lukeutuvat niin sanottu mediaekologiatrilogia Digital Contagions (2007), palkittu Insect Media (2010) sekä A Geology of Media (2015). Lisäksi hän on kirjoittanut muun muassa teoksen What is Media Archaeology? (2012) sekä toimittanut useita teoksia median ja taiteen alalta, mukaan lukien kokoelman Writing and Unwriting Media (Art) History: Erkki Kurenniemi in 2048 (Joasia Krysan kanssa, 2015).

Paula Toppila