Neuvoa-antava työryhmä

IHMEen neuvoa-antava työryhmä 1.6.2022 lähtien / IHME Advisory Board since 1.6.2022: Antti Majava, Ute Meta Bauer, Paula Toppila, Hanna Guttorm ja / and Jussi Parikka. Kuvat / Photos by: Veikko Somerpuro (Majava & Toppila), Christine Fenzl (Bauer), Hanna Guttorm, Pavlos Fysakis (Parikka).

IHMEen neuvoa-antavan työryhmän tehtävä on valita IHME Helsinki -tilausteosten taiteilijat ja kehittää IHMEen toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Työryhmän jäsenet toimivat kansainvälisesti taiteen ja tieteen asiantuntijoina.

Neuvoa-antava työryhmä (Advisory Board) 1.6.2022 lähtien

Ute Meta Bauer

Kuraattori, professori

Kuraattori Ute Meta Bauer on johtanut vuodesta 2013 lähtien Nanyangin teknillisen yliopiston (NTU) yhteydessä toimivaa Singaporen Nykytaiteen keskusta (CCA). Hän toimii myös NTU:ssa Art, Media and Design School professorina. Vuosina 2012-2013 hän toimi professorina ja dekaanina Lontoon Royal College of Artsissa. Ennen tätä nimitystään, hän toimi Massachusetts Institute of Technology (MIT) apulaisprofessorina ja perustamassaan Taiteen, kulttuurin ja teknologian ohjelmassa. Hän on työskennellyt Wienin Taideakatemiassa mm. professorina sekä Oslon Nykytaiteen keskuksen johtajana. Hän on kuratoinut kokonaisuuksia nykytaiteen merkittäviin taidekatselmuksiin sekä toimittanut ja kirjoittanut lukuisia nykytaiteen alan julkaisuja. IHMEen asiantuntijatyöryhmään hän on kuulunut syksystä 2018 lähtien.

Hanna Guttorm

FT, vanhempi tutkija

Guttorm työskentelee Helsingin yliopistossa vanhempana tutkijana alkuperäiskansatutkimuksen parissa. Hän on myös Helsingin kestävän kehityksen instituutin (HELSUS) jäsen. Guttorm on elvyttänyt isänsä pohjoissaamen kielen ja toimii myös osa-aikaisena saamelaisen opettajankoulutuksen apulaisprofessorina Saamelaisessa korkeakoulussa Kautokeinossa Norjassa. Hän on myös Dutkansearvi – saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseuran puheenjohtaja ja Dutkansearvvi Dieđalaš Áigečálan päätoimittaja. Pääasiassa Koneen Säätiön yksilö- ja kollektiivirahoitetuissa hankkeissa Guttorm tunnustelee, kirjoittaa, puhuu ja performoi taiteiden, tieteiden ja pedagogiikan välillä kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpää maailmaa.

Antti Majava

KuM, Tohtorikandidaatti

Kuvataiteilija ja tutkimusyksikkö BIOSin tutkija Antti Majava on työskentelyssään tuonut pitkäjänteisesti yhteen tieteen, taiteen ja muiden alojen osaajia ja näkökulmia. Hän on Mustarinda-seuran perustajajäsen ja sen kautta luonut alustan materiaaliset reunaehdot huomioivien taiteellisten ja arkisten käytäntöjen kokeilulle ja vakiinnuttamiselle. Sosioekologisia menetelmiä hyödyntävässä väitöskirjatyössään hän tutkii luonnon, yhteiskunnan ja tieteen vaikutusta taideilmiöiden kehittymisessä ja vastaavasti taiteen roolia sosioekologisissa ja tieteellisissä murroksissa. BIOS-tutkimusyksikössä hän on käsitellyt erityisesti metsiä ja biotaloutta sekä kehittänyt yhteistyömuotoja median ja taiteen edustajien kanssa. Antin tekstejä on julkaistu niin tieteellisissä kuin populaarijulkaisuissakin, ja kirjoittamisen rinnalla hän jatkaa myös visuaalista taiteellista työskentelyä.

Jussi Parikka

FT, Professori

Jussi Parikka työskentelee professorina Aarhusin yliopistossa sekä vierailevana professorina Southamptonin yliopiston Winchester School of Artsissa ja Prahan Esittävien taiteiden akatemia FAMUssa. Parikka toimii myös Turun yliopistossa Digitaalisen kulttuurin teorian dosenttina. Hänen laaja poikkitieteellinen julkaisutoimintansa on käsitellyt media-arkeologian, posthumanismin, teknologisen kulttuurin ja muun muassa ekologian kysymyksiä. Hänen kirjoihin lukeutuvat niin sanottu mediaekologiatrilogia Digital Contagions (2007), palkittu Insect Media (2010) sekä A Geology of Media (2015). Lisäksi hän on kirjoittanut muun muassa teoksen What is Media Archaeology? (2012) sekä toimittanut useita teoksia median ja taiteen alalta, mukaan lukien kokoelman Writing and Unwriting Media (Art) History: Erkki Kurenniemi in 2048 (Joasia Krysan kanssa, 2015).

Paula Toppila

Toiminnanjohtaja, kuraattori

Paula Toppila työskentelee Taidesäätiö Pro Arten toiminnanjohtajana vuodesta 2007 lähtien. Tähän mennessä IHME on hänen johdollaan tuottanut uuden tilaustaideteoksen julkiseen tilaan Antony Gormleyn, Susan Philipszin, Superflexin, Miroslaw Balkan, Yael Bartanan, Jeremy Dellerin, Kateřina Šedán, Theaster Gatesin ja The Black Monks of Mississippin ja Henrik Håkanssonin kanssa. Christian Boltanskin yhä jatkuvan Sydänarkisto-teoksen IHME toteutti neljään kaupunginkirjastoon Suomessa. Toppila on työskennellyt kuraattorina Näyttelyvaihtokeskus Framessa vuosina 1998-2007, ja kuratoinut useita kotimaisia ja kansainvälisiä näyttelyitä niin Suomessa kuin ulkomaillakin mm. Suomen edustuksen Sao Paulon biennaalissa vuonna 2001 sekä neljännen Pirkanmaan triennaalin Tampereella vuonna 2009. Toppila on kuratoinut yhteistyössä mm. Momentum – pohjoismaisen biennaalin Mossissa, Norjassa vuonna 2000. Hän on avustanut Siksi-, Taide-, Flash Art- ja Framework-lehtiä. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri, pääaineenaan taidehistoria. Vuosina 1996-97 hän osallistui De Appel -säätiön kansainväliseen kuraattorikoulutusohjelmaan Amsterdamissa. Tällä hetkellä hän täydentää osaamistaan ja  osallistuu Business Collegen johtamisvalmennukseen (JET).


Asiantuntijatyöryhmä 1.6.2022 saakka

Ute Meta Bauer

Kuraattori, professori

 

Hanna Johansson

FT, Dekaani

 

Antti Majava

KuM, tohtorikandidaatti

 

Jussi Parikka

FT, Professori

 

Paula Toppila

Toiminnanjohtaja, kuraattori


Asiantuntijatyöryhmä 10.6.2019 saakka

Tuula Arkio

Museonjohtaja emerita, kuvataiteen tohtori h.c.

 

Ute Meta Bauer

Kuraattori, professori

 

Leevi Haapala

FT, Museonjohtaja Nykytaiteen museo Kiasma

 

Hanna Johansson

FT, Dekaani

 

Paula Toppila

Toiminnanjohtaja, kuraattori

 

Timo Valjakka

Kriitikko, kuraattori