Taide, tiede, ekologia -kurssi yliopistoyhteistyönä

16/11/2020

Tiedote 16.11.2020

Tiedote PDF >>

Vuoden 2021 tammikuussa alkaa nykytaiteen tilaajaorganisaatio IHME Helsingin aloitteesta Taide, tiede, ekologia -kurssi yhteistyössä Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutin ja Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa. Kansainvälisesti arvostetut taiteilijat ja tutkijat toimivat kurssin luennoitsijoina ja työpajojen vetäjinä. Kurssin kaikki luennot toteutetaan verkossa ja ne ovat ilmaisia ja avoimia kaikille kiinnostuneille. Kurssi on englanninkielinen.

”IHME Helsingin toiminnassa yhdistyvät taide, tiede ja ilmastotyö. Haluamme tukea taiteilijoita ja yleisöjämme sopeutumisessa ympäristökriisiin, tuottaa sopeutumista helpottavaa tietoa ja toivoa. Yhteistyömme yliopistojen kanssa on luonnollista jatkoa näille pyrkimyksille ja olemme iloisia, että se toteutuu. ” kertoo kurssin lähtökohdista toiminnanjohtaja Paula Toppila.

”Meidän on tieteellistä tietoa käyttäen siirryttävä kaikilla elämän osa-alueilla kestäviin käytäntöihin, ja siksi meidän tuleekin kouluttaa opiskelijoistamme maailman muuttajia. Kestävyysmurroksen mahdollistamiseen tarvitaan uudenlaisia osaajia, joilla on kyky toimia tieteidenvälisesti sekä yhteiskunnan eri sektorien välillä.” kiteyttää yhteistyön merkitystä HELSUSin yliopistonlehtori Janna Pietikäinen. Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutissa tehdään tutkimusta, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa maailmanlaajuisten suurten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ja elonkirjon vähenemisen ratkaisemiseksi.

Toinen yhteistyöyliopistoista, Taideyliopiston Kuvataideakatemia, kouluttaa kuvataiteilijoita, jotka ymmärtävät ihmiskunnan tulevaisuuden globaalit ja planetaariset haasteet. ”Kurssi tarjoaa molempien yliopistojen opiskelijoille erinomaisen paikan kokeilla tieteen ja taiteen yhteistyötä ekologisten kriisien hahmottamisessa ja ekologisen siirtymän toteuttamisessa yhdessä kansainvälisesti arvostettujen taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa.” toteaa Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson.

Kurssin luennoitsijat ja työpajojen vetäjät  ovat kansainvälisesti tunnettuja taiteilijoita ja tutkijoita: taiteilija ja BIOS-tutkimusyksikön tutkija Antti Majava, Britanniassa asuva tutkija ja taiteilija Susan Schuppli, IHME Helsinki 2020 -teoksen taiteilija Jana Winderen, IHME Helsinki 2021- teoksen tekijä skotlantilaistaiteilija Katie Paterson, professori emeritus Jan Zalasiewicz Leicesterin yliopistosta, paleoklimatologi J. Sakari Salonen Helsingin yliopistosta, taiteilija Samir Bhowmik ja IHME Helsingin toiminnanjohtaja ja kuraattori Paula Toppila.

Lisätiedot: IHME Helsingin toiminnanjohtaja, kuraattori Paula Toppila, paula.toppila@ihmehelsinki.fi, p. 045 1240096.

IHME Helsinki on nykytaiteen tilaajaorganisaatio, joka yhdistää taiteen ja tieteen maailmat. IHME tuottaa vuosittain teoksen julkiseen tilaan sekä keskustelusarjan luomaan näkemystä ja toiveikkuutta ympäristökriisiin. IHMEen teokset ja tapahtumat ovat avoimia ja ilmaisia kaikille. IHME Helsingin toiminnan mahdollistavat perustajasäätiö Taidesäätiö Pro Arten lisäksi vuosina 2020-22 Saastamoisen säätiö sekä Koneen säätiö.