Tietoa meistä


 

IHME Helsinki – missio

IHME on nykytaideorganisaatio, jonka toiminnan lähtökohtana on taiteen ja tieteen vuoropuhelu. IHMEen ytimenä on vuosittainen uusi taideteos, joka toteutetaan julkisessa tilassa Suomessa ja ulkomailla, yhdessä taiteilijan sekä kotimaisten ja ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Tuomme yhteen taiteen kokemukselliset ja tieteen tiedolliset maailmat, jotta voimme luoda näkemystä ja toiveikkuutta planeettamme kestävyyskriisiin. Nykytaide on jatkuvasti muuttuvaa, aktiivista toimintaa. Se ei vain heijasta maailmaa, vaan myös muokkaa sitä. Taiteella on mahdollisuus tehdä asioita toisin ja sillä on voima muuttaa ajattelua.

IHMEen tavoitteena on edistää ekososiaalista sivistystä, kestävää ja demokraattista yhteiskuntaa ja moninaista hyvää elämää. IHME on rohkeasti tuottanut uutta ja ennennäkemätöntä taidetta jo kymmenen vuoden ajan. Nyt ilmastokriisin kiihtyessä, keskitymme taiteen vaikuttavuuteen ja tuomme taiteen ja tieteen tekijät yhteen ekososiaalisten ympäristökysymysten kautta.

Toimintamme on kokeilevaa ja tuotannoissa on olennaista taiteen vapaus. Pyrimme tekemään nykytaiteesta saavutettavampaa ja tuomaan taidetta uusien yleisöjen ulottuville.

IHMEen teokset ulottuvat yli arjen ja ehdottavat mahdollisia maailmoja ja uusia merkityksiä. Tarkastelemme maailmaa tutkien ja kriittisesti, lisäten toivoa ja toimintakykyä ympäristökysymysten ymmärtämiseen ja yhteisen hyvinvoinnin säilyttämiseen ja kehittämiseen. Samalla sitoudumme toimimaan ekologisesti kestävien periaatteiden mukaisesti.

Uskomme tekoihin. Tuotamme lisäksi uutta kokemuksellista tietoa ja tilaisuuksia teoksen teemoihin liittyen. Jaamme myös avoimesti osaamistamme ja osallistumme toimintamme kautta yhteiskunnalliseen keskusteluun.


IHMEen arvot

Taiteen vapaus ilmastokriisin aikana

IHMEen lähtökohdat ovat kuvataiteessa. Toiminnan ydin on vuosittainen tilausteos, joka syntyy taiteilijan ja IHMEen vuoropuhelun kautta. Tuotannot käsittelevät ympäristökysymyksiin liittyviä teemoja ja ovat mahdollisimman kestävästi, vähäpäästöisesti, tai kun mahdollista, päästöttömästi toteutettuja.

Totuudellisuus ja korkeatasoisuus

IHMEen toiminnassa yhdistyy taide tieteeseen. Sitoudumme kaikessa toiminnassamme ja viestinnässämme totuudellisuuteen. Toteutuksessa keskitytään korkeaan laatuun niin taiteellisesti kuin tuotannollisesti. Toimintaa arvioidaan avoimesti kuhunkin tuotantoon sopivilla tavoilla ja yhdessä sidosryhmien kanssa. IHMEen hallinnossa toteutetaan hyvän säätiöhallinnon periaatteita.

Ennakkoluulottomuus ja riskinottohalu

IHME ottaa tietoisia riskejä keskittyessään yhteen teostuotantoon vuodessa, tuottaessaan ennen toteuttamattomia taideteoksia, kokeillessaan taidekentällä uusia työtapoja sekä kehittäessään uusia tuotannollisia ratkaisuja. Ilmastokriisin ymmärtäminen ja hillitseminen vaatii nyt kokonaisvaltaisesti uusia ja rohkeita tapoja toimia.

Saavutettavuus ja tietoisuuden lisääminen

IHMEen tavoitteena on edistää ekososiaalista sivistystä, kestävää ja demokraattista yhteiskuntaa ja moninaista hyvää elämää. Teemme nykytaiteesta saavutettavampaa ja tuomme taiteen uusien yleisöjen ulottuville, jotta tietoisuus ilmastokriisistä lisääntyy ja avautuu yhä useammalle kokemuksellisten sisältöjen ja tekojen kautta. Tätä tavoitetta tukevat julkisen tilan toimintakonteksti sekä taiteen, tieteen ja ilmastotyön toimijoille ja yleisöille suunnitellut sisällöt ja toimintatavat.

Pitkäjänteisyys ja päämäärätietoisuus

IHMEen toimintaan on sisäänrakennettuna pitkäjänteisyys ja toiminnan suorien vaikutusten ja laajan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioiminen ja kehittäminen. Tähän liittyy niin uuden taideteoksen syntyyn tähtäävä pitkäjänteinen yhteistyö taiteilijan kanssa kuin tieteen ja ilmastokriisin tarkoituksellinen valinta taiteen keskeisiksi toimintakonteksteiksi.

Yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistäminen

Kohtelemme ihmisiä oikeudenmukaisesti ja poistamme esteitä ja epäkohtia kaikessa teos- ja tapahtumatuotantoon liittyvässä päätöksenteossa, jotta heikommassa asemassa olevat ihmisryhmät saavat yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan, työelämään, taiteeseen ja kulttuuriin. IHME Helsinki toteuttaa toiminnassaan vuonna 2017 laadittua yhdenvertaisuusstrategiaa, jota päivitetään.


IHME Helsinki ja ekologisuus

IHME sitoutuu:
• Tuottamaan taiteen kautta mahdollisuuksia käsitellä ympäristökriisiin liittyviä tunteita ja tietoa
• Seuraamaan toimintansa hiilijalanjälkeä ja vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen
• Vähentämään liikkumisesta, energiankulutuksesta, tarjoilusta ja hankinnoista sekä jätehuollosta aiheutuvia ilmastopäästöjä ja kompensoimaan jäljelle jääneet päästöt
• Valitsemaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä palveluja ja kehittämään ympäristöystävällisiä toimintamalleja yhteistyökumppanien kanssa
• Jakamaan tietoa ympäristötoimistaan

Tutustu myös IHMEen hiilijalanjälkeen, HMEen Ekoblogiin sekä valikoituihin ekolinkkeihin.


Yhteystiedot

IHME Helsinki / Taidesäätiö Pro Arte
Kalevankatu 4, 2. krs
00100 Helsinki
info(at)ihmehelsinki.fi


Laskutustiedot

Taidesäätiö Pro Arte vastaanottaa laskut mieluiten verkkolaskuna. Tarkemmat ohjeet 1.7.2019 muuttuvaan laskutukseen tästä.

Säätiön verkkolaskutunnukset:

Verkkolaskuosoite OVT: 003721485721
Operaattori: Maventa (003721291126)

Taidesäätiö Pro Arten Y-tunnus 2148572-1


Henkilökunta

Toiminnanjohtaja Paula Toppila 

IHME Helsinki – tilausteos, kumppanuudet, hallinto

+358 (0)45 1240096, paula.toppila(at)ihmehelsinki.fi

 

Kulttuurituottaja Päivi Matala

markkinointiviestintä, tilaisuudet, yleisöt

+358 (0)45 2350080, paivi.matala(at)ihmehelsinki.fi

 

Ekokoordinaattori Saara Korpela

saara.korpela(at)ihmehelsinki.fi


Hallitus

Taidesäätiö Pro Arte

Puheenjohtaja Marja Ramm-Schmidt

Hallituksen jäsenet:

Hanna Johansson, Max Mickelsson, Lauri Paloheimo, Marja Sakari ja Hanna Snellman


Neuvoa-antava työryhmä

Säätiön neuvoa-antava työryhmä vastaa festivaalin taiteilijan valinnasta sekä toiminnan suunnittelusta.

Taidesäätiö Pro Arten / IHMEen asiantuntijatyöryhmässä toimivat 10.6.2019 saakka Tuula Arkio (puheenjohtaja), Leevi Haapala, Hanna Johansson, Paula Toppila, Timo Valjakka.

Kesäkuussa 2019 aloittaneeseen uuteen neuvoa-antavaan työryhmään kuuluvat Ute Meta Bauer, Hanna Johansson, Antti Majava, Jussi Parikka ja Paula Toppila (pj.).


Toiminnan rahoitus

Säätiön rahoittajana toimii yksityinen lahjoittaja, joka haluaa pysyä nimettömänä. Taidesäätiö Pro Arten lisäksi Koneen Säätiö on rahoittanut toimintaa vuodesta 2015 alkaen. Vuosina 2020–22 IHME tekee yhteistyötä Saastamoisen säätiön kanssa.


Tietosuojaselosteet

Taidesäätiö Pro Arten tietosuojaseloste uutiskirjeen tilaajille on luettavissa PDF-dokumenttina täällä.

Tietosuojaseloste yhteistyökumppaneille ja toimittajille on puolestaan luettavissa dokumenttina täällä.