Tietoa meistä


 

IHMEen tarkoitus

IHME Helsinki haluaa edistää taidetta ekologisesti kestävässä ja demokraattisessa yhteiskunnassa, tärkeänä osana ihmisten elämää ja arkea.

IHME Helsingin lähtökohdat ovat nykytaiteessa ja tieteellinen yhteistyö on sen keskeinen toimintakonteksti. Nykytaide on jatkuvasti muuttuvaa, aktiivista toimintaa: taide ei vain heijasta maailmaa, se myös luo ja muokkaa sitä. IHME Helsinki tukee taiteen ja sen käsitteen muutoksia, muokkaa käsitystä julkisesta ja tuo esiin kestäviä toimintamalleja.

IHME Helsinkiä järjestävä Taidesäätiö Pro Arte tuottaa taiteilijan, kotimaisten ja ulkomaisten kumppanuuksien kanssa vuosittaisen taideteoksen julkisessa tilassa Suomessa ja ulkomailla.  Säätiö tuottaa uutta kokemuksellista tietoa ja keskustelutilaisuuksia teoksen teemoihin liittyen. Säätiö jakaa tuottamiaan sisältöjä uusille yleisöille ja osallistuu taiteen sisältöjen kautta yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Taidesäätiö Pro Arten toiminta on kansainvälistä ja suunnattu kaikille kulttuurista ja ekologisesta uudelleenrakentamisesta kiinnostuneille.


IHMEen arvot

Taiteen vapaus elämää ylläpitävien järjestelmien puitteissa (ekologisuus)

IHME Helsingin lähtökohdat ovat kuvataiteessa ja kutsutun taiteilijan asiantuntijuudessa. IHME Helsingin ydin on vuosittainen tilausteos, joka syntyy taiteilijan ehdotukseen perustuen vuoropuhelussa IHME Helsingin kanssa. Tuotannoissa käytetään mahdollisimman kestäviä, vähäpäästöisiä, tai kun mahdollista, päästöttömiä ratkaisuja.

Yhdenvertaisuus

IHME Helsinki toteuttaa toiminnassaan vuonna 2017 laadittua yhdenvertaisuusstrategiaa. Yhdenvertaisuuden toteutuminen otetaan huomioon kaikissa teos- ja tapahtumatuotantoon liittyvässä päätöksenteossa.

Totuudellisuus ja avoimuus

IHME Helsinki sitoutuu toiminnassaan ja viestinnässään totuudellisuuteen ja avoimuuteen.

Korkea ammattitaito/laatu (jatkuva oppiminen)

IHME Helsinki on toteutukseltaan vuosittain korkeatasoinen ja laadukas niin taiteellisesti, tuotannollisesti kuin markkinointiviestinnänkin alueella. Toiminnan arvioinnin välineet räätälöidään kuhunkin tuotantoon sopivaksi ja arviointia tehdään laajasti myös sidosryhmissä päämääränä jatkuva oppiminen. IHME Helsingin hallinnossa toteutetaan hyvän säätiöhallinnon periaatteita.

Riskinottohalu

IHME Helsinki ottaa tietoisia riskejä keskittyessään yhteen teostuotantoon vuodessa, tuottaessaan uusia ennen toteuttamattomia taideteoksia ja kokeillessaan uusia tuotannollisia ratkaisuja ekologisen jälleenrakentamisen hengessä.

Saavutettavuus (uudet yleisöt)

IHME Helsingin tavoitteena on tehdä nykytaiteesta saavutettavampaa ja tuoda taide uusien yleisöjen ulottuville. Tätä tavoitetta tukevat julkisen (tilan) toimintakonteksti sekä tietyille yleisöille räätälöidyt ratkaisut.

Pitkäjänteisyys

IHME Helsinkiin on sisäänrakennettuna pitkäjänteisyys. Tätä edellyttävät niin uuden taideteoksen syntyyn tähtäävä yhteistyö taiteilijan kanssa kuin tiede yhtenä sen toimintakontekstina.


Yhteystiedot

IHME Helsinki
/ Taidesäätiö Pro Arte
Kalevankatu 4, 2. krs
00100 Helsinki
info(at)ihmehelsinki.fi


Laskutustiedot

Taidesäätiö Pro Arte on siirtynyt laskujen sähköiseen käsittelyyn 1.1.2016 alkaen. Vastaanotamme laskut mieluiten verkkolaskuna. Mikäli ette pysty vielä toimittamaan verkkolaskuja, laskutusohjeet ovat ladattavissa PDF-muodossa tästä.

Säätiön verkkolaskutunnukset:

Verkkolaskuosoite OVT: 003721485721
Operaattori Baswaren välittäjätunnus: BAWCFI22


Henkilökunta

Toiminnanjohtaja Paula Toppila, p. 045 1240096
paula.toppila(at)ihmehelsinki.fi

Kulttuurituottaja Päivi Matala, p. 045 2350080
paivi.matala(at)ihmehelsinki.fi


Hallitus

Puheenjohtaja Marja Ramm-Schmidt

Hallituksen jäsenet:

Hanna Johansson

Max Mickelsson

Lauri Paloheimo

Marja Sakari

Hanna Snellman


Työryhmä

Säätiön asiantuntijatyöryhmä vastaa IHME Helsingin taiteilijan valinnasta sekä osallistuu toiminnan sisältöjen suunnitteluun.

Työryhmään kuuluvat Ute Meta Bauer, Hanna Johansson, Antti Majava, Paula Toppila ja Jussi Parikka.


Toiminnan rahoitus

Taidesäätiö Pro Artea tukee yksityinen lahjoittaja, joka ei halua nimeään julkisuuteen. Taidesäätiö Pro Arten lisäksi IHME Helsinkiä rahoittavat Koneen säätiö sekä vuosina 2020-22 Saastamoisen säätiö.

IHMEen tapahtumat ovat yleisöille maksuttomia.


Tietosuojaselosteet

Taidesäätiö Pro Arten tietosuojaseloste uutiskirjeen tilaajille on luettavissa PDF-dokumenttina täällä.

Tietosuojaseloste yhteistyökumppaneille ja toimittajille on puolestaan luettavissa dokumenttina täällä.