Tietoa meistä


 

IHME Helsinki – missio

IHME on nykytaideorganisaatio, jonka toiminnan lähtökohtana on taiteen ja tieteen vuoropuhelu. IHMEen ytimenä on vuosittainen uusi taideteos, joka toteutetaan julkisessa tilassa Suomessa ja ulkomailla, yhdessä taiteilijan sekä kotimaisten ja ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Tuomme yhteen taiteen kokemukselliset ja tieteen tiedolliset maailmat, jotta voimme luoda näkemystä ja toiveikkuutta planeettamme kestävyyskriisiin. Nykytaide on jatkuvasti muuttuvaa, aktiivista toimintaa. Se ei vain heijasta maailmaa, vaan myös muokkaa sitä. Taiteella on mahdollisuus tehdä asioita toisin ja sillä on voima muuttaa ajattelua.

IHMEen tavoitteena on edistää ekososiaalista sivistystä, kestävää ja demokraattista yhteiskuntaa ja moninaista hyvää elämää. IHME on rohkeasti tuottanut uutta ja ennennäkemätöntä taidetta jo kymmenen vuoden ajan. Nyt ilmastokriisin kiihtyessä, keskitymme taiteen vaikuttavuuteen ja tuomme taiteen ja tieteen tekijät yhteen ekososiaalisten ympäristökysymysten kautta.

Toimintamme on kokeilevaa ja tuotannoissa on olennaista taiteen vapaus. Pyrimme tekemään nykytaiteesta saavutettavampaa ja tuomaan taidetta uusien yleisöjen ulottuville.

IHMEen teokset ulottuvat yli arjen ja ehdottavat mahdollisia maailmoja ja uusia merkityksiä. Tarkastelemme maailmaa tutkien ja kriittisesti, lisäten toivoa ja toimintakykyä ympäristökysymysten ymmärtämiseen ja yhteisen hyvinvoinnin säilyttämiseen ja kehittämiseen. Samalla sitoudumme toimimaan ekologisesti kestävien periaatteiden mukaisesti.

Uskomme tekoihin. Tuotamme lisäksi uutta kokemuksellista tietoa ja tilaisuuksia teoksen teemoihin liittyen. Jaamme myös avoimesti osaamistamme ja osallistumme toimintamme kautta yhteiskunnalliseen keskusteluun.


IHMEen arvot

Taiteen vapaus elämää ylläpitävien järjestelmien puitteissa (ekologisuus)

IHME Helsingin lähtökohdat ovat kuvataiteessa ja kutsutun taiteilijan asiantuntijuudessa. IHME Helsingin ydin on vuosittainen tilausteos, joka syntyy taiteilijan ehdotukseen perustuen vuoropuhelussa IHME Helsingin kanssa. Tuotannoissa käytetään mahdollisimman kestäviä, vähäpäästöisiä, tai kun mahdollista, päästöttömiä ratkaisuja.

Yhdenvertaisuus

IHME Helsinki toteuttaa toiminnassaan vuonna 2017 laadittua yhdenvertaisuusstrategiaa. Yhdenvertaisuuden toteutuminen otetaan huomioon kaikissa teos- ja tapahtumatuotantoon liittyvässä päätöksenteossa.

Totuudellisuus 

IHME Helsinki sitoutuu toiminnassaan ja viestinnässään totuudellisuuteen ja avoimuuteen.

Korkea ammattitaito/laatu (jatkuva oppiminen)

IHME Helsinki on toteutukseltaan vuosittain korkeatasoinen ja laadukas niin taiteellisesti, tuotannollisesti kuin markkinointiviestinnänkin alueella. Toiminnan arvioinnin välineet räätälöidään kuhunkin tuotantoon sopivaksi ja arviointia tehdään laajasti myös sidosryhmissä päämääränä jatkuva oppiminen. IHME Helsingin hallinnossa toteutetaan hyvän säätiöhallinnon periaatteita.

Riskinottohalu

IHME Helsinki ottaa tietoisia riskejä keskittyessään yhteen teostuotantoon vuodessa, tuottaessaan uusia ennen toteuttamattomia taideteoksia ja kokeillessaan uusia tuotannollisia ratkaisuja ekologisen jälleenrakentamisen hengessä.

Saavutettavuus (uudet yleisöt)

IHME Helsingin tavoitteena on tehdä nykytaiteesta saavutettavampaa ja tuoda taide uusien yleisöjen ulottuville. Tätä tavoitetta tukevat julkisen (tilan) toimintakonteksti sekä tietyille yleisöille räätälöidyt ratkaisut.

Pitkäjänteisyys

IHME Helsinkiin on sisäänrakennettuna pitkäjänteisyys. Tätä edellyttävät niin uuden taideteoksen syntyyn tähtäävä yhteistyö taiteilijan kanssa kuin tiede yhtenä sen toimintakontekstina.


IHME Helsinki ja Ekologisuus

Lue linjauksistamme ekologisten ja kestävien toimintamallien puolesta tästä. Tutustu IHMEen hiilijalanjälkeen täällä.


Yhteystiedot

IHME Helsinki / Taidesäätiö Pro Arte
Kalevankatu 4, 2. krs
00100 Helsinki
info(at)ihmehelsinki.fi


Laskutustiedot

Taidesäätiö Pro Arte vastaanottaa laskut mieluiten verkkolaskuna. Tarkemmat ohjeet 1.7.2019 muuttuvaan laskutukseen tästä.

Säätiön verkkolaskutunnukset:

Verkkolaskuosoite OVT: 003721485721
Operaattori: Maventa (003721291126)

Taidesäätiö Pro Arten Y-tunnus 2148572-1


Henkilökunta

Toiminnanjohtaja Paula Toppila 

IHME Helsinki – tilausteos, kumppanuudet, hallinto

+358 (0)45 1240096, paula.toppila(at)ihmehelsinki.fi

 

Kulttuurituottaja Päivi Matala

markkinointiviestintä, tilaisuudet, yleisöt

+358 (0)45 2350080, paivi.matala(at)ihmehelsinki.fi

 

Ekokoordinaattori Saara Korpela

saara.korpela(at)ihmehelsinki.fi


Hallitus

Taidesäätiö Pro Arte

Puheenjohtaja Marja Ramm-Schmidt

Hallituksen jäsenet:

Hanna Johansson, Max Mickelsson, Lauri Paloheimo, Marja Sakari ja Hanna Snellman


Neuvoa-antava työryhmä

Säätiön neuvoa-antava työryhmä vastaa festivaalin taiteilijan valinnasta sekä toiminnan suunnittelusta.

Taidesäätiö Pro Arten / IHMEen asiantuntijatyöryhmässä toimivat 10.6.2019 saakka Tuula Arkio (puheenjohtaja), Leevi Haapala, Hanna Johansson, Paula Toppila, Timo Valjakka.

Kesäkuussa 2019 aloittaneeseen uuteen neuvoa-antavaan työryhmään kuuluvat Ute Meta Bauer, Hanna Johansson, Antti Majava, Jussi Parikka ja Paula Toppila (pj.).


Toiminnan rahoitus

Säätiön rahoittajana toimii yksityinen lahjoittaja, joka haluaa pysyä nimettömänä. Taidesäätiö Pro Arten lisäksi Koneen Säätiö on rahoittanut toimintaa vuodesta 2015 alkaen. Vuosina 2020–22 IHME tekee yhteistyötä Saastamoisen säätiön kanssa.


Tietosuojaselosteet

Taidesäätiö Pro Arten tietosuojaseloste uutiskirjeen tilaajille on luettavissa PDF-dokumenttina täällä.

Tietosuojaseloste yhteistyökumppaneille ja toimittajille on puolestaan luettavissa dokumenttina täällä.