Hallitus


Hanna Johansson

FT, nykytaiteen tutkimuksen professori

Taidehistorioitsija, dosentti Hanna Johansson toimii Taideyliopiston Kuvataideakatemian nykytaiteen tutkimuksen professorina. Johansson on aikaisemmin toiminut tutkijatohtorina Kuvataideakatemiassa (2007-2009) sekä tutkijana Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaineessa (2000-2005) ja Valtion taidemuseon Kuvataiteen keskusarkistossa (1998-1999). Johansson on opettanut taidehistoriaa ja -teoriaa useissa yliopistoissa ja taidekouluissa. Lisäksi hän on työskennellyt eri museoissa, vapaana kuraattorina ja kriitikkona. Nykytaide, sen luontoulottuvuus ja teoreettinen käsitemaailma ovat Johanssonin keskeisintä tutkimusaluetta. Hän on julkaissut laajasti suomalaisesta ja kansainvälisestä nykytaiteesta.

Max Mickelsson

partner, Co-founders Oy

Lauri Paloheimo

Hallituksen pj, Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö

Marja Ramm-Schmidt, pj

Asianajaja, varatuomari

Marja Ramm-Schmidt on asianajaja, joka on toiminut suomalaisten ja Suomessa toimivien ulkomaalaisten yritysten juridisena neuvonantajana 1980-luvulta lähtien. Hoidettuaan pitkään oikeudenkäyntejä Ramm-Schmidt keskittyy nykyään välimiestehtäviin. Hän toimiii lisäksi varallisuusoikeuteen perehtyneenä neuvonantajana. Lakiasioiden asiantuntijana hän toimii myös useiden säätiöiden puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä.

Marja Sakari

FT, museonjohtaja, Ateneumin taidemuseo

Hanna Snellman

FT, vararehtori, Helsingin yliopisto