Hallitus


Hanna Johansson

FT, Dekaani, Kuvataideakatemia

Taidehistorioitsija, dosentti Hanna Johansson toimii dekaanina Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Hän toimi aiemmin Kuvataideakatemian nykytaiteen tutkimuksen professorina. Johansson on aikaisemmin toiminut tutkijatohtorina Kuvataideakatemiassa (2007-2009) sekä tutkijana Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaineessa (2000-2005) ja Valtion taidemuseon Kuvataiteen keskusarkistossa (1998-1999). Johansson on opettanut taidehistoriaa ja -teoriaa useissa yliopistoissa ja taidekouluissa. Lisäksi hän on työskennellyt eri museoissa, vapaana kuraattorina ja kriitikkona. Nykytaide, sen luontoulottuvuus ja teoreettinen käsitemaailma ovat Johanssonin keskeisintä tutkimusaluetta. Hän on julkaissut laajasti suomalaisesta ja kansainvälisestä nykytaiteesta.


Max Mickelsson

Yrittäjä, osakas, Co-Founders Oy

Max Mickelssonin on yhdistänyt urallaan politiikan, teknologian, liike-elämän ja viestinnän aloja. Nykyisin hän kehittää yrityskulttuureja ja brändistrategioita Co-Founders Oy:ssa, jonka toinen osakas hän on. Ennen siirtymistä yrittäjäksi hän työskenteli Microsoftin palveluksessa, viimeisimpänä yhteiskuntasuhteiden johtajana. Ennen tätä hän toimi politiikassa ja valtionhallinnossa toimien mm kolmessa eri hallituksessa ministereiden eritysavustajana. Mickelsson on toiminut useiden kansalaisjärjestöjen luottamustoimissa. Nykyisin hän toimii IoT Forge Foundationin varapuheenjohtajana sekä Atlantic Council of Finlandin hallituksen jäsenenä.  Mickelsson on kiinnostunut erityisesti tekoälyn luomista mahdollisuuksista mullistaa yrityskulttuuria ja yhteiskuntaa monimutkaisessa maailmassa. Hevosharrastuksen lisäksi hän on innokas nykytaiteen seuraaja. Hänellä on valtiotieteiden maisterin tutkinto Åbo Akademista.


Lauri Paloheimo

Hallituksen pj, Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö

Lauri Paloheimo on Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiön hallituksen puheenjohtaja. Säätiö ylläpitää Taideyliopiston kurssikeskuksena ja konserttitilana toimivaa Kallio-Kuninkalan kartanoa Järvenpäässä. Paloheimo on myös Sibelius-Akatemian Tukisäätiön puheenjohtaja sekä Sibelius-Akatemian Konsertti- ja mestarikurssitoiminnan kannatusyhdistys ry:n perustajajäsen ja puheenjohtaja.  Vuonna 2018 hänet vihittiin Taideyliopiston kunniatohtoriksi.  Paloheimo toimii myös H.G. Paloheimo-yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Työuransa hän on tehnyt kansainvälisessä rahoitusmaailmassa viimeiseksi investointipankkiirina. Lauri Paloheimo toimi Taidesäätiö Pro Arten asiamiehenä säätiön perustamisesta kesäkuuhun 2019 saakka.


Marja Ramm-Schmidt, pj

Asianajaja, varatuomari

Marja Ramm-Schmidt on asianajaja, joka on toiminut suomalaisten ja Suomessa toimivien ulkomaalaisten yritysten juridisena neuvonantajana 1980-luvulta lähtien. Hoidettuaan pitkään oikeudenkäyntejä Ramm-Schmidt keskittyy nykyään välimiestehtäviin. Hän toimiii lisäksi varallisuusoikeuteen perehtyneenä neuvonantajana. Lakiasioiden asiantuntijana hän toimii myös useiden säätiöiden puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä.


Marja Sakari

FT, museonjohtaja, Ateneumin taidemuseo

Taidehistorioitsija Marja Sakari toimii Kansallisgalleriaan kuuluvan Ateneumin taidemuseon johtajana. Sakari toimi aiemmin Nykytaiteen museo Kiasman vaihtuvien näyttelyiden intendenttinä. Vuosina 2008-2012 hän johti Suomen Ranskan instituuttia Pariisissa. Sakari on opettanut taidehistoriaa mm. yliopettajana Kuvataideakatemiassa sekä Helsingin yliopistossa. Hän on työskennellyt Suomen Akatemian tutkijatohtorina ja tutkijana Kuvataiteen keskusarkistossa. Hänen filosofian tohtorin väitöskirjansa (2000) käsitteli suomalaisen käsitetaiteen etiikkaa postmodernin ja fenomenologisen tulkinnan kautta. Hän on toiminut myös monissa taideoppilaitosten luottamustehtävissä ja kirjoittanut laajasti kuvataiteen saralla.


Hanna Snellman

FT, vararehtori, Helsingin yliopisto

Professori Hanna Snellman on Helsingin yliopiston vararehtori. Snellman on toiminut Helsingin yliopiston kansantieteen professorina vuodesta 2012 lähtien ja dekaanina 2017-2018. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Helsingin yliopistossa varadekaanina (2014-2016) ja dekaanin sijaisena (2014-2015), Jyväskylän yliopiston etnologian professorina (2009-2012), Lakehead Universityssa Kanadassa suomen kielen professorina (2007) sekä Helsingin yliopiston kollegium- ja akatemiatutkijana. Snellmanin filosofian tohtorin väitöskirja (1997) käsitteli Kemijokivarren tukkilaisten elämää. Snellman on tutkinut ihmisten arkea ja liikkumista. Häntä kiinnostaa erityisesti vähemmistötutkimus, jonka piirissä hän on tutkinut mm. ruotsinsuomalaisia siirtolaisia. Snellmanin lukuisat luottamustoimet, laajat verokostot ja julkaisuhankkeet ovat vieneet häntä moniin yhteistyöhankkeisiin kansainvälisesti ja yli tieteenalojen.